Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Czy medyczna marihuana uzależnia?

Nie istnieją badania, analizujące wskaźnik uzależnienia u pacjentów, którym przepisuje się medyczną konopie w zestawieniu z jednostkami, które zażywają konopie w sposób „rekreacyjny”.
Dlatego należy pamiętać, że informacje dotyczące wskaźnika uzależnienia i nałogu opierają się na wiedzy odnoszącej się do użytkowników „rekreacyjnych”.
Ryzyko uzależnienia zawsze należy brać pod uwagę, tak jak w przypadku leków z wielu innych grup chemicznych (np. powszechnie stosowane leki opioidowe, czy przeciwdepresyjne) i jest ono w dużym stopniu zależne od indywidualnych predyspozycji organizmu.
Uzależnienie od konopi, zarówno o fizycznym, jak i psychologicznym podłożu może wystąpić w przypadku długotrwałego ich stosowania. Jednakże objawy odstawienia związane z fizycznym uzależnieniem pojawiają się po 1-2 dniach od momentu zaprzestania stosowania konopi i ustępują w przeciągu 1-2 tygodni.