Regulamin

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny za realizację zamówień oraz wszystkich podanych informacji na stronie internetowej medicana.pl
Medicana Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa, NIP 5213904900, REGON: 386821723, KRS: 0000855920

Umowa

Jeśli zamówisz wybraną usługę na stronie medicana.pl, stajesz się naszym klientem. Otrzymasz automatycznie e-mail, w treści którego znajdziesz zamówione usługi, ceny oraz dane dotyczące płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane przez naszą firmę, a usługa zostanie zrealizowana wraz z oryginalną fakturą, która jest potwierdzeniem złożonego zamówienia.

Warunki

Warunki, gwarancje i praktyki na stronie medicana.pl są zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi sprzedaży usług.

Ceny

Wszystkie ceny podane na stronie medicana.pl zawierają podatek VAT.

Zamówienie

Po zamówieniu wybranej usługi na stronie medicana.pl otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i dalszymi informacjami na temat usługi. Otrzymana wiadomość to elektronicznie wygenerowana odpowiedź z systemu, który odnotował Twoje zamówienie. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia z powodów takich jak: problemy techniczne, błędne zamówienie, przypadkowe wciśnięcie opcji Zamów, itp.

Płatność

Nasza firma akceptuje płatności kartą płatniczą (VISA/MasterCard), za pomocą serwisu transakcyjnego oraz płatności za pobraniem. Wszystkie dane są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) oznacza to, że osoby nieuprawnione nie otrzymają dostępu do Twoich danych. W przypadku wyboru płatności innej niż karta płatnicza, należy również podać numer konta bankowego (IBAN) oraz dane odbiorcy (imię i nazwisko, adres).

Odbiór osobisty

Usługi realizowane są w miejscu wskazanym przez dział obsługi.

Ograniczenia wiekowe

Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest ukończone 18 lat. Tylko osoby pełnoletnie mogą dokonywać zakupu w naszym sklepie.

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy usługa nie została zrealizowana. W tym celu należy się z nami skontaktować za pomocą środków opisanych w dziale Kontakt. W treści maila należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego.

Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres 14 dni, w których możliwe jest odstąpienie od umowy, liczy się od dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, potwierdziła rezerwację usługi. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupna, musisz poinformować nas o swojej decyzji za pomocą ważnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą lub e-mailem).
W przypadku odstąpienia od Umowy, otrzymasz zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją zamówienia. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności następuje tą samą metodą, która wykorzystana była do zakupu usług, chyba że w efekcie indywidualnych ustaleń z Klientem postanowiono inaczej. Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z anulowaniem umowy. Wzór odstąpienia od umowy można znaleźć na stronie: https://www.infor.pl/prawo/umowy/kupno-sprzedaz/293240,Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-WZOR-PISMA.html

Reklamacje

  1. Sprzedawca jest obowiązany do świadczenia na rzecz Klienta Usług z najwyższą starannością, zgodnie z aktualną wiedza medyczną. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte świadczenie Usług z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
  2. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z jakości świadczonych Usług, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu podany w dziale Kontakt.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.
  4. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
  5. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z jakością świadczonych Usług, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą Obsługą Klienta zgodnie z informacjami zawartymi w dziale Kontakt.