Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Czy jak biorę leki to medyczna marihuana nie zaszkodzi?

Istnieje potencjalne ryzyko wejścia związków biologicznie czynnych, zawartych w medycznych konopiach w interakcję z lekami, stosowanymi przez Pacjenta. Ma to związek w możliwością wywierania wpływu kannabinoidów na układ enzymatyczny cytochromu – P450, zaangażowanego w metabolizm leków z wielu grup leków, takich jak na przykład:
leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna, fluwoksamina)
inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol)
cymetydyna
makrolidy (np. klarytromycyna, erytromycyna)
antymikotyki (np. itrakonazol, flukonazol,ketokonazol, mikonazol)
antagoniści wapnia (np. diltiazem, werapamil)
inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir)
amiodaron
izoniazyd
Dlatego tak ważna jest konsultacja lekarska i uwzględnienie możliwości spadku skuteczności terapeutycznej lub zwiększenia działań niepożądanych stosowanych leków, celem dobrania najwłaściwszego sposobu dawkowania suszu, w połączeniu z innymi preparatami.