Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Adhd

Ludzie ze wszystkich środowisk i grup wiekowych mogą mieć zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zwany również zespołem deficytu uwagi (ADD). ADHD występuje w kilku różnych formach, które obejmują objawy związane z koncentracją, inicjacją zadań, impulsywnością i nadpobudliwością. Te problemy mogą utrudniać funkcjonowanie w świecie, w którym oczekuje się, że będziesz siedzieć spokojnie i nie będziesz na siebie zwracać uwagi.

Leczenie objawów ADHD za pomocą medycznej marihuany.

Niektórzy pacjenci z ADHD stosują konopie indyjskie w celu złagodzenia objawów choroby i skutków ubocznych przyjmowanych leków. Lecznicza marihuana przeciwdziała problemom powodowanym przez typowe leki ADHD, takie jak nudności i bezsenność.

Czy medyczna marihuana może pomóc dorosłym pacjentom z ADHD?

Niemieccy lekarze, Eva Milz i Franjo Grotenhermen, wykorzystali wcześniejsze badania kliniczne pokazujące, że stosowanie konopi indyjskich może przynieść korzyści pacjentom z ADHD. Przeanalizowali oni zaświadczenia lekarskie 30 pacjentów z kliniki Grotenhermen, aby zrozumieć, w jaki sposób marihuana lecznicza wpływa na objawy ADHD. Duet lekarzy szczególnie przyglądał się poprzednim terapiom konwencjonalnym leczącym ADHD i wpływowi marihuany na odbieranie bodźców. Wszystkie badane osoby były pełnoletnie, nie badano dzieci.

Większość pacjentów musiała całkowicie przerwać standardowe leczenie ADHD z powodu jego nieskuteczności lub działań niepożądanych. Jedynie 8 z 30 nadal brało leki oprócz medycznej marihuany, a pozostałe 22 zażywały tylko konopie indyjskie. Wszyscy pacjenci zgłaszali poprawę w szerokim zakresie objawów ADHD, w tym problemy ze snem, koncentrację i impulsywność.

Pacjenci z ADHD samoleczeni marihuaną

Profesor Loflin miał na celu zbadanie związku między podtypami ADHD a wzorcami używania konopi indyjskich. Poprzez zbadanie, w jaki sposób ludzie z objawami ADHD stosują marihuanę i efekty, które zgłaszają, mogli uzyskać wgląd w jej skuteczność w leczeniu.

Dzięki ogólnokrajowemu badaniu próbki 2811 osób używających konopi indyjskich zespół miał dostęp do wielu wysokiej jakości danych. Badanie zawierało informacje na temat objawów ADHD, które wystąpiły u każdego z osobna, kiedy codziennie stosowały marihuanę.

Zespół odkrył, że osoby z objawami hiperaktywno-impulsywnymi wykazywały większe korzyści niż osoby, które miały problemy z uwagą. Dzienni użytkownicy marihuany zwykle wspomnieli o nasileniu objawów związanych z tym podtypem, gdy nie stosowali leków na bazie konopi indyjskich.

Loflin ze swoim zespołem. doszli do wniosku, że informacje te mogą pomóc nam zrozumieć związek między kontrolą regulacyjną a receptorami kannabinoidowymi. Dostrzegli także obietnicę ustalenia, którzy pacjenci z ADHD mają większą szansę na samoleczenie.

Czy marihuana zwiększa impulsywne objawy?

Rasmussen zbadał związek między ADHD a wpływem konopi na hamowanie raptownych odpowiedzi. Jako część ich impulsywnych symptomów, ludzie z ADHD mają tendencję do zmniejszonego hamowania reakcji w porównaniu do ludzi bez tej choroby – to znaczy, że są bardziej skłonni do reagowania na coś bez myślenia o tym. Zespół chciał sprawdzić, czy marihuana jeszcze bardziej obniżyła hamowanie odpowiedzi.

Badacze wyodrębnili cztery grupy w swojej próbce w oparciu o ich połączenie diagnozy ADHD / braku diagnozy i regularnego / nie używania konopi indyjskich. Następnie skanowali mózgi badanych, podczas gdy wykonywali zadania związane z czasem reakcji.

Bez względu na to grupę, zażywanie marihuany nie miało wpływu na hamowanie odpowiedzi. Jedynym czynnikiem, który wpłynął na odpowiedź pacjenta, było to, czy mieli ADHD. Osoby nie cierpiące na ADHD, które stosowały marihuanę, podczas wykonywania swoich zadań oświetlały obszary mózgu bogate w receptory kannabinoidowe, podczas gdy pacjenci z ADHD tego nie robili. Oznacza to, że konopie indyjskie pomagają im osiągnąć regularne poziomy kannabinoidów w tych częściach mózgu.

Uzyskaj naturalne leczenie już dziś

Bycie informowanym to najważniejszy krok, jaki możesz podjąć w swoim planie. Zapisz się do newslettera, aby dowiedzieć się, w jaki sposób marihuana może złagodzić twoje objawy. Aby uzyskać zalecenie dotyczące stosowania marihuany, skontaktuj się dzisiaj z lekarzem posiadającym certyfikat terapii medyczną marihuaną.