Grafika, na białym tle czarny napis: Jak palenie marihuany wpływa na Twoje płuca? i logo Medicana Centrum Terapii Medyczna Marihuana w lewym dolnym rogu.
Dla pacjentów

Jak palenie marihuany wpływa na Twoje płuca?

Publikacja: 25 kwietnia, 2021

Palenie to jeden z najpopularniejszych i najprostszych sposobów przyjmowania marihuany. Polega on na podpaleniu suszu i zaciąganiu się powstałym dymem. Efekt działania jest natychmiastowy i może utrzymywać się nawet do kilku godzin.

Jednak podczas palenia powstają szkodliwe substancje, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie, a część dobroczynnych związków zawartych w konopiach indyjskich ulega zniszczeniu. 

Palenie konopi indyjskich jest korzystne przede wszystkim ze względu na szybki efekt działania. Podczas tej metody składniki aktywne dostają się od razu do krwiobiegu, a stamtąd rozchodzą się po całym organizmie przynosząc m.in.:

  • uczucie odprężenia
  • relaks

Jednak część badań sugeruje, że przyjęcie marihuany w ten sposób może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego, w tym raka płuc.  

Wpływ marihuany i dymu konopnego na organizm

Dym, który wydziela się podczas palenia papierosów zawiera szkodliwe substancje. Wśród nich obecne są: amoniak czy cyjanowodór, które odpowiadają za niszczenie rzęsek układu oddechowego. Rzęski to małe wypustki utrzymujące czystość płuc, chroniące drogi oddechowe przed infekcjami oraz odpowiadające za usuwanie śluzu i ciał obcych. Ich utrata przyczynia się zaburzeń w oddychaniu i zwiększa ryzyko powstania m.in.:

  • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP),
  • nowotworów układu oddechowego.

Dym z marihuany również zawiera szkodliwe substancje, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Pomimo to obecnie nie ma badań, które potwierdzałyby, że konopie indyjskie powodują raka płuc, tak jak ma to miejsce w przypadku dymu tytoniowego.

Wyniki badania z 2006 roku wykazały, że ryzyko wystąpienia nowotworów układu oddechowego i jamy ustnej u palaczy konopi indyjskich jest prawie dwukrotnie mniejsze, niż u palaczy tytoniu.

Może to być związane ze zdolnością jednego z kannabinoidów THC do eliminowania zniszczonych przez szkodliwe substancje komórek, zanim te przekształcą się w nowotwór. Co więcej, niektóre badania wykazały, że nie ma istotnych różnic zarówno w pojemności płuc, jak i w ogólnym stanie ich zdrowia, między palaczami marihuany a osobami niepalącymi. Wykazano natomiast, że regularne palenie konopi indyjskich również powoduje utratę rzęsek, co może ułatwiać wirusom wniknięcie do organizmu i powodować zwiększone ryzyko infekcji.

Ponadto dym może niekorzystnie wpływać na mechanizmy obronne organizmu i osłabiać działanie układu immunologicznego. Jednak istnieje bardzo mało dowodów potwierdzających te założenia. Dodatkowo wielu naukowców twierdzi, że większość użytkowników marihuany pali jednocześnie papierosy. Nie zostało to jednak uwzględnione we wszystkich badaniach, więc ich wyniki tracą na wiarygodności.

Palenie marihuany a płuca – największe badanie

W 2012 roku opublikowano badanie przeprowadzone na przestrzeni ponad 20 lat na grupie 5115 zdrowych ochotników (kobiet i mężczyzn) w wieku 18-30 lat. Dotyczyło ono wpływu długotrwałego palenia marihuany na układ oddechowy. Badaną grupę podzielono na osoby niepalące, palące tytoń oraz te, które paliły konopie indyjskie. Wzięto również pod uwagę wypalaną ilość, gdzie różnica wynosiła od 1 do nawet 10 dawek marihuany dziennie.

Wyniki badań wykazały, że osoby palące konopie są w grupie mniejszego ryzyka niż palacze tytoniu i osoby niepalące w ogóle. Jedynie u osób wypalających więcej niż 10 dawek marihuany dziennie, zauważono gorsze wyniki w testach spirometrii, która bada objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza w płucach i oskrzelach. 

Palacze marihuany a choroby układu oddechowego

W 11 badaniach z 34 publikacji dotyczących wpływu palenia marihuany na czynność płuc i powikłania układu oddechowego wykazano, że istnieje krótkotrwały związek między podawaniem konopi indyjskich a rozszerzeniem oskrzeli. Jednak żadne z badań nie potwierdziło, że długotrwałe palenie marihuany może powodować zaburzenia przepływu powietrza w drogach oddechowych.

Po analizie wszystkich publikacji, naukowcy doszli do wniosku, że wiele z badań nie wzięło pod uwagę wielu ważnych czynników. Wśród nich było m.in. palenia tytoniu, które mogą znacząco wpłynąć na wyniki. Dlatego pomimo braku jednoznacznych dowodów, przyjęto, że długotrwałe stosowanie konopi indyjskich jest związane ze zwiększeniem objawów ze strony układu oddechowego, co przyczynia się do powstania wielu chorób płuc i oskrzeli. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnej historii medycznej oraz tego jak często i w jakich ilościach użytkowana jest marihuana.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

Kolejne badania wykazały, że nie ma wystarczających dowodów na to, że u palaczy marihuany istnieje większe prawdopodobieństwo uszkodzenia płuc. Jednak analiza jednego z nich ujawniła, że stosowanie konopi może przyczyniać się do powstania objawów ze strony układu oddechowego. Tym samym, zwiększać ryzyko zachorowania na ciężkie zapalenie oskrzeli, które objawia się kaszlem, świszczącym oddechem, wydzielaniem plwociny i dusznością.

Stosowanie marihuany u osób chorujących na choroby układu oddechowego

Biorąc pod uwagę aktualne dane, lekarze zalecają osobom chorującym na choroby układu oddechowego stosowanie marihuany w innych formach niż palenie. Jest to spowodowane tym, że konopie indyjskie używane do badań nad wpływem oddziaływania marihuany na płuca zawierają znacznie mniejsze stężenia THC (około 1 – 2,6%) niż większość odmian, która jest sprzedawana w aptekach. W przypadku zdecydowania się na terapię konopną, wszystkim pacjentom zaleca się konsultację z lekarzem prowadzącym oraz lekarzem specjalistą zajmującym się leczeniem medyczną marihuaną. W cięższych chorobach, takich jak: rozedma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy przewlekłe zapalenie oskrzeli nie zaleca się palenia marihuany.

Waporyzacja – lepsza od palenia marihuany?

Waporyzacja polega na wdychaniu czystej pary z konopi indyjskich, która powstaje podczas podgrzania suszu do określonej temperatury. Dzięki temu uzyskuje się równie szybki efekt działania oraz eliminuje się potencjalne szkody związane z dymem powstającym podczas spalania marihuany. Metoda ta jest uznawana za bezpieczniejszą i zapewniającą uwalnianie stałej dawki konopi indyjskich.

Według badań, opary marihuany składają się przede wszystkim z substancji aktywnych, takich jak:

Niewielka ilości szkodliwych związków, które również znajdują się w oparach i ich ewentualne skutki są niwelowane przez dobroczynne działanie kannabinoidów.

Jednak w przypadku osób regularnie stosujących marihuanę warto zainwestować w dobry waporyzator, który będzie posiadał certyfikat i rejestrację jako sprzęt medyczny. Dlaczego? W USA doszło do skażenia waporyzatorów szkodliwą substancją, który spowodowała u użytkowników urazy płuc i konieczność hospitalizacji, a nawet śmierć kilkudziesięciu osób. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków całą winę zrzuciła na firmę, która wyprodukowała waporyzatory i nie dotrzymała odpowiednich standardów. Nie było dowodów na to, że powstałe choroby układu oddechowego były związane z marihuaną. 

Pytania naszych czytelników

– Jak zostać pacjentem Medicana?

"Przejdź do strefy pacjenta, załóż konto, wypełnij wywiad medyczny i poczekaj na naszą mailową odpowiedź."

Przeczytaj więcej na ten temat:

Jak zakwalifikować się na terapię medyczną marihuaną?

– Jak wykonać poprawnie waporyzację?

"Kiedy już posiadasz waporyzator, zmiel susz, napełnij komorę, podgrzej do określonej temperatury. Wdychaj wydobywającą się parę z urządzenia."

Przeczytaj więcej na ten temat:

Jak stosować medyczną marihuanę?

left arrow right arrow

Zadaj swoje pytanie,