Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Padaczka

Padaczka jest jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych, obserwowanych u ok. 1% populacji ogólnoświatowej. Składa się na nią wiele różnorodnych jednostek chorobowych, charakteryzujących się dysfunkcją mózgu polegającą na nawrotowych, nieprowokowanych drgawkach. W przybliżeniu 30% przypadków napadów padaczkowych pozostaje lekoopornych, co prowadzi do poszukiwania alternatywnych sposobów leczenia jak kannabinoidy (np. oleje z CBD).

Układ endokannabinoidowy znany jest z wpływu na pobudliwość kory mózgowej, stąd endokannabinoidy uważane są za potencjalnie stabilizujące równowagę neurotransmiterów przesyłanych w synapsach OUN.

THC, agonista receptora CB1 działającego na poziomie presynaptycznym może mieć efekt przeciwpadaczkowy poprzez hamowanie uwalniania kwasu glutaminowego. Niemniej jednak, może działać też jako czynnik spustowy drgawek przez wpływ presynaptyczny na inhibicję uwalniania GABA.

W przeciwieństwie do dwuznacznego mechanizmu działania THC, inne kannabinoidy takie jak CBD, CBDV, i THCV wydają się mieć działanie jedynie przeciwdrgawkowe i wydają się być bardzo obiecujące w terapii padaczki. Wpływ CBG na leczenie padaczki wydaje się być nieistotny. Jednakże terapia kannabinoidowa nie jest pozbawiona interakcji międzylekowych czy bezpośrednich działań niepożądanych.

CBD może zmniejszać potencjał przeciwpadaczkowy leków takich jak fenytoina, fenobarbital, chlordiazepoksyd, klonazepam, trimetadion, etosuksymid. Co więcej, podawany razem z kwasem walproinowym zwiększa ryzyko hepatotoksyczności odzwierciedlonej w badaniach laboratoryjnych przez podniesienie enzymów wątrobowych (ALT, AST, GGT), co wymaga bacznej obserwacji i monitorowania. CBD podawane w politerapii z klobazamem może zwiększać stężenie tego drugiego, co może skutkować typowymi objawami przedawkowania benzodiazepin.

Zaobserwowano że dawkowanie CBD powinno być ustalane indywidualnie, rozpoczynając od 1mg/kd, a następnie powoli zwiększane do maksymalnie 20mg/kg lub większej, która przestaje być dobrze tolerowana w szczególnie trudnych przypadkach. Stosunek CBD do THC w oleju konopnym, który powinien być na poziomie 20:1, wydaje się być najbardziej skuteczny.

Najczęściej obserwowanymi skutkami ubocznymi stosowania CBD są zaburzenia snu, senność, zmniejszony apetyt, biegunki, interakcje międzylekowe, zmęczenie, uspokojenie, zaburzenia chodu i niezborność.

Pacjenci nigdy nie powinni podejmować samolecznictwa bez konsultacji medycznej.

Leczenie pacjentów z padaczką za pomocą medycyny marihuany

Padaczka wpływając na centralny układ nerwowy, powoduje konwulsje i utratę przytomności. Istnieje wiele rodzajów napadów, a rodzaje i częstotliwość różnią się w zależności od pacjenta.

Jeden z głównych składników marihuany, kanabidiol (CBD), okazał się bardzo obiecujący w leczeniu napadów padaczkowych. Ponieważ CBD nie sprawia, że użytkownik czuje się na haju, pasuje on do różnych stylów życia pacjentów. W rzeczywistości wiele leków na stworzonych do leczenia napadów koncentruje się na pomocy dzieciom chorym na epilepsję.

Medyczna marihuana jest alternatywą dla leków napadowych dla osób z epilepsją. Dowiedz się, co trzy główne badania odkryły na ten temat.

Studium przypadku nr 1: Czy CBD jest rozwiązaniem dla padaczki opornej na leczenie?

Devinsky i in. badali możliwość zastosowania CBD u pacjentów z padaczką oporną na leczenie. Chociaż wielu ludzi chce wiedzieć o wpływie marihuany na epilepsję, niewielu naukowców zbadało ją. Tak więc zespół chciał uzyskać dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności konopi indyjskich jako uzupełnienie standardowego leczenia padaczki.

W sumie 214 pacjentów w wieku od 1 do 30 lat, którzy uczestniczyli w badaniu. Każdego dnia przyjmowali dawkę CBD przez 12 tygodni, powoli osiągając najwyższą możliwą dawkę. Zespół odnotował częstotliwość napadów i skutki uboczne pacjentów.

CBD skutecznie zmniejszyła częstotliwość napadów uczestnikom badania. Liczba napadów, które pacjenci doświadczali każdego miesiąca, zmniejszyła się o medynę 36,5%. Ponadto, podczas gdy mieli medianę 30 napadów na miesiąc przed badaniem, doświadczyli średnio 16 napadów po 12 tygodniach przyjmowania CBD.

Studium przypadku nr 2: Czy CBD pomaga w leczeniu opornej na leczenie padaczki przy rygorystycznej obserwacji?

Kilka lat po poprzednim badaniu Devinsky i in. przeprowadzili podwójnie ślepe, kontrolowane badanie wpływu CBD na padaczkę oporną na leczenie. Po obiecujących swoich wcześniejszych badaniach , chcieli uzyskać dowody zebrane w jednym z najbardziej intensywnych możliwych środowisk badawczych. W szczególności miały na celu badanie padaczki u dzieci i młodych dorosłych.

Badano 120 dzieci i młodych dorosłych z zespołem Dravet, typem epilepsji. Każdy uczestnik przyjmował kanabidiol lub placebo codziennie przez 14 tygodni. Zespół Devinsky’ego odnotował częstotliwość napadów, jakość życia i skutki uboczne badanych w całym okresie badań.

Pacjenci nie tylko doświadczyli mniej drgawek podczas przyjmowania CBD – 43% pacjentów, którzy otrzymali kanabidiol, odnotowało 50% lub więcej redukcji napadów drgawkowych, a 5% osób z grupy CBD nie miało ich całkowicie. Podczas gdy pacjenci z CBD zajmowali się medianą 12 napadów w miesiącu na początku badania, na końcu doświadczyli średnio tylko sześciu.

Studium przypadku nr 3: Czy można produkować syntetyczny kanabidiol łagodzący padaczkę?

W imieniu GW Pharmaceuticals Devinsky przeprowadził badanie kliniczne leku Epidiolex, formy CBD zaprojektowanej dla rynku farmaceutycznego. Aby pomóc pacjentom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom, badacze chcieli opracować i zatwierdzić formę CBD zatwierdzoną przez FDA. Aby uzyskać zgodę FDA, muszą istnieć dowody potwierdzające skuteczność leku.

Łącznie 255 pacjentów z epilepsją w wieku od 2 do 55 lat uczestniczyło w badaniu klinicznym. Jedna trzecia z nich przyjmowała 20 mg Epidioleksu, jedna trzecia przyjmowała 10 mg Epidioleksu, a ostatnia trzecia przyjmowała placebo. Podobnie jak w poprzednich badaniach Devinsky’ego, zespół rejestrował miesięczną częstość napadów u każdego pacjenta przez cały okres próbny.

Epidiolex pracował nad zmniejszeniem częstotliwości comiesięcznych napadów padaczkowych, nie powodując poważnych skutków ubocznych. Grupa 10 mg miała medianę o 37% mniej drgawek, a grupa 20 mg miała medianę o 42% mniej drgawek. Ponadto zdecydowana większość pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane, ocenili je jako łagodne lub umiarkowane i kontynuowała przyjmowanie Epidioleksu.