add a heading (11)

Medyczna marihuana a interakcje z lekami, żywnością i alkoholem

Publikacja: 8 listopada, 2023

Medyczna marihuana może powodować nie tylko właściwości lecznicze, ale również wchodzić w interakcje z lekami, osłabiając lub zwiększając ich działanie. Podobnie jest z alkoholem i żywnością. Z jakimi lekami można łączyć stosowanie medycznej marihuany? Z czym lepiej nie przyjmować produktów konopnych? Sprawdź, jakie są najczęstsze interakcje z marihuaną leczniczą i poznaj sposoby, jak im zapobiec.  […]

Medyczna marihuana może powodować nie tylko właściwości lecznicze, ale również wchodzić w interakcje z lekami, osłabiając lub zwiększając ich działanie. Podobnie jest z alkoholem i żywnością. Z jakimi lekami można łączyć stosowanie medycznej marihuany? Z czym lepiej nie przyjmować produktów konopnych? Sprawdź, jakie są najczęstsze interakcje z marihuaną leczniczą i poznaj sposoby, jak im zapobiec. 

Marihuana medyczna otrzymywana jest z roślin konopi, które do celów leczniczych uprawiane są w specjalnych warunkach. Za jej działanie odpowiadają głównie kannabinoidy, w tym THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol), które występują w suszu konopnym w największej ilości. 

To właśnie od THC i CBD zależy, jakie interakcje wykazuje medyczna marihuana z lekami żywnością i alkoholem. 

Interakcje THC z lekami

Według dostępnych informacji, nie należy łączyć THC z takimi lekami jak:

  • amiodaron,
  • fluoksetyna,
  • ketokonazol i inne leki przeciwgrzybicze,
  • kotrimoksazol,
  • makrolidy (grupa antybiotyków),
  • werapamil.

Jednoczesne przyjęcie medycznej marihuany i wyżej wymienionych leków powoduje dwukrotne zwiększenie THC i CBD, co może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie organizmu i wywołać silne skutki uboczne, w postaci np. suchości w jamie ustnej czy senności. 

Co więcej, może wystąpić nasilone działanie psychoaktywne THC, co dla wielu pacjentów cierpiących z powodu chorób serca czy schorzeń neurodegeneracyjnych może być niebezpieczne. 

Jednak należy wiedzieć, że działa to również w drugą stronę, ponieważ nie tylko leki mogą wpływać na tetrahydrokannabinol, ale THC może także oddziaływać na metabolizm leków i powodować wzrost ich stężenia czy nasilenie skutków ubocznych. Wśród takich leków wymienia się m.in. warfarynę i fenobarbital. 

Interakcje CBD z lekami

CBD wykazuje podobne właściwości jak THC, ale bez działania psychoaktywnego. Ponadto substancja ta została uznana za bezpieczną i dobrze tolerowaną przez osoby ją przyjmujące, zarówno pod postacią suszu marihuany medycznej z dużą zawartością kannabidiolu, jak i produktów konopnych z CBD. 

Jednak tak jak inne kannabinoidy, CBD może wchodzić w interakcje z lekami i modyfikować ich działanie. Z badań wynika, że kannabidiol poprzez hamowanie jednego z enzymu może np. zwiększać stężenie leku psychotropowego – klobazamu, co może być niebezpieczne dla zdrowia. W interakcji CBD z klobazamem może również wzrosnąć stężenie samego kannabidiolu. Efektem będzie nasilenie działań niepożądanych w postaci wzmożonej senności i uspokojenia polekowego. 

Kolejną interakcją CBD jest jego oddziaływanie z warfaryną, czyli lekiem zmniejszającym krzepliwość krwi. W przypadku zwiększenia jego stężenia, a tak się dzieje w połączeniu leku z kannabidiolem, może dojść do nadmiernego krwawienia. 

Z kolei połączenie CBD z ryfampicyną, czyli antybiotykiem, może spowodować wzrost aktywności enzymów, co prowadzi do zmniejszenia stężenia CBD od 30 do nawet 60%. Podobnie jest w przypadku enzalutamidu i mitotanu.

Warto również zwrócić uwagę na leki przeciwpadaczkowe, takie jak np. walproinian, karbamazepina czy fenytoina, ponieważ CBD może wchodzić z nimi w interakcję, zmieniając ich stężenie w organizmie. 

Jak zapobiegać interakcjom medycznej marihuany z lekami?

Kannabinoidy, takie jak THC i CBD, są metabolizowane w organizmie przez te same enzymy co niektóre leki. Dlatego ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do konkurencji o ten sam enzym i powodować zmiany w działaniu zarówno substancji konopnych, jak i związków czynnych zawartych w lekach. 

Dlatego, aby zapobiec takiej sytuacji, należy zachować odpowiedni odstęp między przyjęciem leków, a medyczną marihuaną lub innymi produktami konopnymi. Dzięki temu, możliwe jest zachowanie ich właściwego działania i zmniejszenie ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

Kolejnym sposobem na uniknięcie interakcji jest odpowiednie dostosowanie poszczególnych dawek leków przez lekarza, aby nie dochodziło do zwiększenia lub zmniejszenia działania którejś z substancji zawartych w medycznej marihuanie. 

Czy można łączyć medyczną marihuanę z alkoholem?

Medyczna marihuana jest zaliczana do grupy leków narkotycznych i wykazuje działanie psychoaktywne, dlatego nie powinno łączyć się jej z alkoholem. W związku z tym, że THC posiada właściwości sedacyjne, czyli uspokajające i nasenne, to może nasilić działanie alkoholu i wywołać nadmierną sedację. 

Czy medyczna marihuana wchodzi w interakcje z żywnością?

Marihuana medyczna może wchodzić w interakcję z żywnością i powodować zmianę działania suszu konopnego. Jest to możliwe np. z sokiem grejpfrutowym, który wykazuje powinowactwo do tego samego enzymu, który wykorzystywany jest do metabolizmu THC i CBD. 

Przyjęcie medycznej marihuany i soku grejpfrutowego w krótkim odstępie czasu, powoduje zahamowanie metabolizmu kannabinoidów i wzrost ich niezmetabolizowanej postaci w organizmie, co może nasilić skutki uboczne suszu konopnego. 

Podobnie działa ziele dziurawca, z tym że nie hamuje enzymu metabolizującego kannabinoidy, a go indukuje, co prowadzi do zmniejszenia stężenia THC i CBD w organizmie i osłabienia ich działania terapeutycznego. 

Podsumowanie

Medyczna marihuana jak każdy lek, może wchodzić w interakcję zarówno z innymi lekami, jak i alkoholem czy żywnością. Dlatego przed rozpoczęciem stosowania medycznej marihuany, należy poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach i suplementach diety, a także zachować odpowiedni odstęp czas pomiędzy przyjęciem leku z marihuaną a innymi substancjami.

Zachowanie odpowiednich zasad przyjmowania leków, pozwoli im działać prawidłowo i przyczyni się do wywołania oczekiwanych rezultatów leczenia.