Grafika, na białym tle czarny napis: Ból neuropatyczny i medyczna marihuana oraz zielone logo Medicana Centrum Terapii  Marihuana Lecznicza w lewym dolnym rogu.
Aktualność

Ból neuropatyczny – czy medyczna marihuana może pomóc?

Publikacja: 7 kwietnia, 2022

Włączenie medycznej marihuany do terapii bólu neuropatycznego zostało poparte przez Europejską Federację Bólu. Zobacz, jak konopie medyczne wpływają na ból przewlekły i jak wypadają w rankingu z innymi lekami.

Właściwości przeciwbólowe konopi indyjskich znane są na świecie od wielu lat. Okazuje się, że przy niektórych schorzeniach ich podanie osiąga lepsze efekty niż tradycyjna farmakoterapia. Wśród osób cierpiących na ból neuropatyczny przeprowadzono liczne badania mające na celu porównanie skuteczności poszczególnych leków i medycznej marihuany.

Ich analiza pozwala uznać kannabinoidy za najbardziej skuteczną terapię w zmniejszaniu bólu, jeśli weźmiemy pod uwagę skutki uboczne i wpływ na codzienne funkcjonowanie w przypadku stosowania pozostałych leków. 

Niestety, chociaż pacjenci podchodzą z entuzjazmem do terapii medyczną marihuaną i uśmierzania za jej pomocą silnego bólu, to lekarze nadal wolą przepisywać tradycyjne leki przeciwbólowe, takie jak:

 • morfina,
 • tramadol,
 • fentanyl,
 • oksykodon.

Leczenie bólu przewlekłego za pomocą tych leków jest skuteczne, ale należy pamiętać, że mają silny potencjał uzależniający i mogą prowadzić do śmiertelnego przedawkowania. Miejmy nadzieję, że analizy takie jak Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) będą krokiem w stronę zmiany postępowania środowiska medycznego.

Jak powstała analiza MCDA?

MCDA Multi-Criteria Decision Analysis, to efektywna metoda analityczna, pozwalająca na ewaluację danego postępowania w oparciu o korzyści, jakie niesie i ryzyka, które stwarza. Farmakologiczne leczenie przewlekłego bólu neuropatycznego nadal stanowi duże wyzwanie kliniczne.

MCDA to metoda, która angażuje specjalistów z wielu dziedzin. W badaniu związanym z bólem neuropatycznym zebrała się grupa specjalistów od leczenia bólu, psychiatrów, naukowców oraz przedstawicieli pacjentów. Ich celem było porównanie 12 leków stosowanych w terapii tego schorzenia. Głównym celem była analiza korzyści wynikających z leczenia w stosunku do ryzyka, jakie wiąże się z jego przyjmowaniem. 

Korzyści i bezpieczeństwa

Ocenę przeprowadzono na podstawie 17 różnych kryteriów podzielonych na 2 główne grupy:

 • korzyści – wśród nich leczenie bólu neuropatycznego i poprawa jakości życia 
 • bezpieczeństwo – dzielona na efekty uboczne (7 pozycji) i poważne efekty uboczne (8 pozycji)

Wśród efektów ubocznych mniej szkodliwych znalazły się m.in.:

 • wzrost tolerancji
 • zaburzenia poznawcze
 • zaburzenia afektywne
 • nudności i zawroty głowy

Wśród poważnych efektów ubocznych znalazły się:

 • możliwość przedawkowania
 • depresja oddechowa
 • syndrom odstawienny
 • uzależnienie i problemy z sercem

Jak widać, stosowane w leczeniu bólu farmaceutyki niosą ze sobą duże ryzyko.

Każda substancja przeciwbólowa była oceniana przez uczestników pod kątem kolejnych kryteriów w skali od 0 do 100.

Dla przykładu korzyść “uśmierzanie bólu” dla ibuprofenu wyniosła 0, dla medycznej marihuany 28, a dla duloksetyny i amitryptyliny 100.

Jednak w ostatecznej ocenie skuteczności danego leku brano pod uwagę jego wyniki we wszystkich kryteriach, które miały różną wagę np. korzyść “jakość życia” uznano za bardziej znaczącą niż niż korzystny wpływ na dolegliwości bólowe.

Przewlekły ból neuropatyczny a medyczna marihuana

Dzięki metodzie ważenia korzyści i bezpieczeństwa leczenia bólu neuropatycznego, najlepsze wyniki w raporcie otrzymały preparaty z kannabinoidami: 

 • połączenie THC z CBD w proporcji 1:1 – 79 punktów
 • z przewagą CBD – 75 punktów
 • z przewagą THC – 72 punkty 

Na końcu rankingu znalazły się fentanyl i morfina z wynikiem odpowiednio 33 i 35 punktów.

Grafika, białe tło z czarnym napisem relacja korzyści i bezpieczeństwa z przyjmowania leków logo Medicana Centrum Terapii Medyczna Marihuana w lewym dolnym rogu.
Medicana relacja bezpieczeństwa i korzyści

Medyczna marihuana otrzymała najwyższe oceny w kwestiach bezpieczeństwa i wpływu na jakość życia. Z kolei leki przeciwdepresyjne sprawdzają się najlepiej w skali uśmierzania bólu.

Zapraszamy do lektury artykułu o leczeniu migren medyczną marihuaną: Nowoczesne leczenie migreny medyczną marihuaną.

Medyczna marihuana w leczeniu bólu neuropatycznego może wpływać pozytywnie na jakość życia

Pacjenci cierpiący z powodu przewlekłego bólu coraz częściej podkreślają, jak ważna jest zdolność do normalnego funkcjonowania podczas terapii. Efekty uboczne farmaceutyków stosowanych w łagodzeniu bólu potrafią być dotkliwe i uniemożliwiać codzienne wykonywanie zadań. Co więcej, stosowanie leków o działaniu narkotycznym (np. morfina, oksykodyn czy fentanyl) niesie wysokie ryzyko uzależnienia lub przypadkowego, śmiertelnego przedawkowania. 

Autorzy analizy MCDA liczą, że ich praca zmieni postrzeganie wpływu medycznej marihuany na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Wskazują, jak ważne jest wzięcie pod uwagę zdania pacjentów i zbiorowych doświadczeń klinicznych.

Włączenie medycznej marihuany do terapii tego schorzenia zostało poparte ostatnio również przez Europejską Federację Bólu. Oczywiście, wdrożenie leczenia kannabinoidami powinno być zgodne z potrzebami Pacjenta i jego indywidualną sytuacją oraz decyzją lekarza.