Aleksandra Oleszkiewicz

W Medicana zajmuje się koordynacją i zarządzaniem projektami. Odpowiada za działania PR, koordynację szkoleń oraz udział Medicana w targach medycznych i konopnych.

Aleksandra Oleszkiewicz jest Absolwentka Psychologii Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestniczy w licznych kursach i warsztatach związanych z rozwojem osobistym oraz budowaniem opartych na szacunku relacji międzyludzkich. Angażuje się w projekty społeczne i działania ekologiczne.

W pracy stawia na szczerość, uczciwość i wzajemne zrozumienie. Tworzy środowisko pracy otwarte na ludzi i ich różnorodność. W podobny sposób postrzega medycynę – jest przekonana, że standardy medyczne wynikają z praw człowieka i rolą placówki medycznej jest całościowe, pełne szacunku i troski podejście do Pacjentów/ek.