dodaj nagłówek

Medyczna marihuana a szum w uszach

Publikacja: 30 kwietnia, 2024

Szumy uszne zwykle nie stanowią zagrożenia zdrowia, ale mogą być nieprzyjemnym objawem, który utrudnia codzienne funkcjonowanie. Sposobów ich leczenia jest wiele, ale wszystko zależy od dokładnej przyczyny, ponieważ szumy uszne mogą być wywołane np. stwardnieniem rozsianym lub guzem nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Jak ma się do tego medyczna marihuana? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy za pomocą […]

Szumy uszne zwykle nie stanowią zagrożenia zdrowia, ale mogą być nieprzyjemnym objawem, który utrudnia codzienne funkcjonowanie. Sposobów ich leczenia jest wiele, ale wszystko zależy od dokładnej przyczyny, ponieważ szumy uszne mogą być wywołane np. stwardnieniem rozsianym lub guzem nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Jak ma się do tego medyczna marihuana? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy za pomocą medycznej marihuany można zmniejszyć szumy uszne, czy wręcz przeciwnie, wywołać je lub nasilić. 

Czym są szumy uszne?

Szumy uszne to wrażenia dźwiękowe, takie jak brzęczenie, dzwonienie, piszczenie lub syczenie, które są słyszane mimo braku ich źródła. Odczucie to może dotyczyć jednego ucha lub obu i często postrzegane jest jako dźwięk dochodzący z głowy lub z zewnątrz. 

Nie jest to choroba, a nieprzyjemny objaw, który może pojawiać się sporadycznie lub mieć charakter przewlekły. Chociaż zazwyczaj nie jest związany ze stanami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia, to może znacząco wpływać na komfort życia pacjenta i utrudniać jego funkcjonowanie. Dodatkowo, wielu pacjentów doświadcza objawów psychiatrycznych, takich jak lęk i depresja. 

Szumy uszne – przyczyny i rodzaje

Podstawowy podział wyróżnia dwa rodzaje szumów usznych:

 • obiektywne,
 • subiektywne.

Szumy uszne obiektywne powstają w wyniku wytwarzania dźwięków wewnątrz ciała i mogą być słyszalne zarówno przez chorego, jak i osób z jego otoczenia. Szumy subiektywne  występują częściej i słyszy je tylko osoba chora. Ich przyczyną są zaburzenia pracy ośrodkowego układu nerwowego lub konkretnego elementu układu słuchowego. 

Szumy uszne dzieli się również na pierwotne (idiopatyczne), czyli takie o niezidentyfikowanej przyczynie, i wtórne, które są spowodowane przez konkretne podłoże. Jednak co ciekawe, nie istnieje jednoznaczny mechanizm ich powstawania. 

U niektórych osób szumy uszne mogą być również spowodowane ubytkiem słuchu związanym ze starzeniem się organizmu lub uszkodzeniem słuchu przez długotrwałe i wysokie natężenie hałasu, co może prowadzić do tymczasowej lub trwałej utraty słuchu i szumów usznych. 

Obiektywne szumy uszne

Szumy uszne obiektywne występują rzadko i ich przyczyną są głównie choroby i zaburzenia dotyczące naczyń krwionośnych. Charakterystyczne dla tego rodzaju szumów może być pulsowanie zsynchronizowane z rytmem serca, które może występować w wyniku:

 • guzów ucha środkowego,
 • poszerzeniem lub nieprawidłowym wysokim odejściem opuszki żyły szyjnej,
 • przetokami tętniczo-żylnymi,
 • zwężeniem lub niedrożnością tętnic kręgowych lub szyjnych (na skutek miażdżycy).

Występowanie obiektywnych szumów usznych może być również spowodowane chorobami mięśniowymi (np. miokloniami mięśni wewnątrzusznych), czy chorobami stawów (np. stawu skroniowo-żuchwowego). 

Subiektywne szumy uszne

Ten rodzaj szumów usznych powstaje najczęściej w wyniku zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, nerwu słuchowego lub ucha wewnętrznego, które mogą być spowodowane przez różne choroby. 

Wśród schorzeń, które są najczęstszą przyczyną szumów usznych wymienia się m.in.:

 • chorobę Méniere’a,
 • guzy nerwu przedsionkowo-ślimakowego (nerw VIII),
 • osteosklerozę, 
 • przewlekłe zapalenie ucha środkowego,
 • stwardnienie rozsiane.

Szumy uszne subiektywne mogą być powodowane lub nasilane również przez niektóre leki, szczególnie kiedy są stosowane w dużych dawkach. Do takich leków zalicza się m.in. aminoglikozydy (grupa antybiotyków), chininę, diuretyki (np. furosemid), kwas acetylosalicylowy, czy niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen). Jednak szumy uszne tego rodzaju zwykle ustępują samoistnie. 

Na występowanie szumów subiektywnych mogą także wpływać infekcje, takie jak borelioza, kiła, wysiękowe zapalenie ucha środkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, i urazy, w tym najbardziej niebezpieczny uraz kręgosłupa szyjnego i głowy.

Szumy uszne mogą towarzyszyć też zaburzeniom ogólnym, takim jak np. cukrzyca, nadużywanie alkoholu, niedobór witaminy B12, niedokrwistość i zaburzenia psychiczne. 

Szumy uszne – objawy

Objawy szumów usznych inne niż szum występują przede wszystkim w poważniejszych chorobach. Jednak najczęściej obserwuje się dzwonienie, piszczenie, czy syczenie o niskiej, średniej lub wysokiej częstotliwości.

Takie nieprzyjemne wrażenia słuchowe są uciążliwe dla pacjenta i mogą powodować pogorszenie samopoczucia psychicznego, zaburzać zdolność koncentracji, pogarszać rozumienie mowy, a nawet niekorzystnie wpływać na sen, prowadząc do zmęczenia i wyczerpania następnego dnia. Dlatego w każdym przypadku, warto udać się do lekarza i pogłębić diagnostykę. 

Leczenie szumów usznych

Metody leczenia szumów usznych zależą od ich przyczyny, ponieważ inaczej będzie wyglądać terapia u osoby z guzem ucha środkowego, a zupełnie inaczej u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym.

Szumy uszne obiektywne najczęściej są leczone operacyjnie, co pomaga znieść lub złagodzić występujące dolegliwości. W przypadku szumów subiektywnych, wykorzystuje się różne terapie, w tym techniki operacyjne (np. założenie dreniku w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego), farmakoterapię (leki przeciwdepresyjne) i psychoterapię, głównie psychoterapię poznawczo-behawioralną, która pomaga zmniejszyć dyskomfort związany z szumami usznymi.

Medyczna marihuana w leczeniu szumów usznych – czy to możliwe?

Kannabinoidy zawarte w medycznej marihuanie od dawna są wykorzystywane w łagodzeniu wielu schorzeń. Mają potwierdzone liczne właściwości, w tym zmniejszanie nudności, wymiotów, bólu i stanów zapalnych. Jednak czy pomagają w szumach usznych?

Badania 

Okazuje się, że stosowanie marihuany może przyczyniać się do szumów usznych, a nie je łagodzić. Zbadanie pacjentów zgłaszających się z szumami usznymi i sprawdzanie ich wzorców używania konopi indyjskich wykazało, że:

 • szumy uszne pojawiają się u osób, które nigdy wcześniej nie doświadczały tego rodzaju objawów,
 • użytkownicy marihuany 20 razy częściej doświadczają objawów szumu w uszach w ciągu 24 godzin od jej zażycia,
 • używanie marihuany może pogorszyć objawy dzwonienia w uszach u osób, które już cierpią na szumy uszne. 

Wyniki tego badania, które sprawdzało, jak stosowanie konopi indyjskich wpływa na szumy uszne, są dość przekonujące, że kannabinoidy zawarte w marihuanie niekorzystnie wpływają na układ słuchowy.

Z drugiej strony, w badaniu brakuje dokładnych informacji, w jaki sposób kannabinoidy były stosowane, a warto podkreślić, że palenie papierosów jest również powiązane z objawami szumu w uszach.

Jednak obecnie zauważa się aktywne zainteresowanie pacjentów medyczną marihuaną w celu potencjalnego leczenia uzupełniającego podstawowe terapie związane z szumami usznymi i może to być związane z nowymi doniesieniami na jej temat. 

Niedawno ukazało się badanie uznawane jako pierwsze, które bada stosowanie konopi u pacjentów z szumami usznymi. Zostało ono przeprowadzone w klinice neurootologii poprzez wypełnienie dokładnego kwestionariusza, który oceniał percepcję, postawy i wzorce używania marihuany.

Wykazano, że 96% rozważyłoby zastosowanie konopi indyjskich w leczeniu szumu w uszach zarówno ze względu na objawy słuchowe, jaki i dolegliwości towarzyszące, takie jak zaburzenia emocjonalne, zaburzenia snu i zaburzenia funkcjonalne. Ponadto, 80% pacjentów, którzy regularnie używali konopi indyjskich zgłosiło, że marihuana pomogła w leczeniu objawów związanych z szumem usznym, takich jak zawroty głowy, lęk, ból i zaburzenia snu. 

Podsumowanie

Obecnie dostępne badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy marihuana medyczna może pomóc w zmniejszaniu szumów usznych, czy działa wręcz odwrotnie, wywołując je lub nasilając, co może zależeć m.in. od indywidualnej reakcji organizmu na konopie. 

Wydaje się, że większość pacjentów rozważyłaby stosowanie konopi jako potencjalną metodę łagodzącą objawy związane z szumami usznymi. To sprawia, że potrzeba dalszych badań klinicznych, które sprawdzą tę zależność. Lekarze również mogą w tym pomóc, a dokładniej w zrozumieniu leczenia marihuaną u grupy pacjentów doświadczających tego rodzaju objawów.