akt 1

Medyczna marihuana w demencji. Jak konopie mogą pomóc w podniesieniu jakości życia osób starszych?

Publikacja: 10 stycznia, 2023

Demencja to schorzenie osób starszych, które pojawia się około 65 roku życia. Niestety nie ma na nią lekarstwa, a leczenie polega głównie na przyjmowaniu leków, które pomagają spowolnić postęp choroby. Niestety farmakoterapia nie zawsze jest skuteczna. W takim przypadku pomocna może okazać się medyczna marihuana. Dowiedz się, jak stosowanie medycznej marihuany może pomóc w demencji.  […]

Demencja to schorzenie osób starszych, które pojawia się około 65 roku życia. Niestety nie ma na nią lekarstwa, a leczenie polega głównie na przyjmowaniu leków, które pomagają spowolnić postęp choroby. Niestety farmakoterapia nie zawsze jest skuteczna. W takim przypadku pomocna może okazać się medyczna marihuana. Dowiedz się, jak stosowanie medycznej marihuany może pomóc w demencji. 

Czym jest demencja?

Demencja (otępienie starcze) to zbiór objawów, które związane są z postępującym pogorszeniem sprawności umysłowej prowadzącej do zmiany osobowości człowieka. Prawdopodobieństwo rozwoju demencji wzrasta wraz z wiekiem i dotyka głównie osoby po 65 roku życia.

Objawy demencji

Do objawów demencji zalicza się m.in.:

 • zaburzenia pamięci,
 • dezorientację,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia snu,
 • problemy z komunikacją,
 • osłabienie orientacji w terenie,
 • trudności z logicznym myśleniem,
 • trudności z planowaniem czynności,
 • zmianę zachowania (np. wahania nastroju, drażliwość),
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (np. ubieranie się, jedzenie). 

Wraz z rozwojem demencji chory traci kontakt z otoczeniem. Przestaje rozpoznawać bliskich i zaczyna zachowywać się wbrew przyjętym normom. Ponadto potrzebuje pomocy nawet w najprostszych czynnościach i wymaga stałej opieki. 

Leczenie demencji 

Demencja to schorzenie nieuleczalne, a terapia polega na hamowaniu postępu choroby i zmniejszaniu objawów. U osób cierpiących na demencję często występują również inne schorzenia, takie jak depresja, zaburzenia lękowe czy choroby związane z układem sercowo-naczyniowym. 

Podstawę leczenia stanowi farmakoterapia. Głównie stosuje się leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające i zwiększające poziom acetylocholiny. Dodatkowo warto wdrożyć ćwiczenia usprawniające pracę mózgu i stosować odpowiedni styl życia, obejmujący zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną i właściwą higienę snu.

Niestety leki powodują silne działania niepożądane, co sprawia, że wielu pacjentów poszukuje innych metod leczenia. Jedną z nich może być medyczna marihuana.

Zastosowanie medycznej marihuany w demencji

Demencja przyczynia się do znacznego pogorszenia zdrowia, a jej postęp i nieodwracalność zmian niekorzystnie wpływają na codzienne funkcjonowanie zarówno osoby chorej, jak i jej całego najbliższego otoczenia (rodzina, znajomi).

Okazuje się, że medyczna marihuana może pomóc w wielu objawach demencji, m.in. w poprawie nastroju, funkcji poznawczych, funkcji wykonawczych czy zaburzeń snu. 

Historia pacjentki z demencją leczonej marihuaną

W brytyjskim czasopiśmie Cannabis Health opublikowano historię 82-letniej pacjentki z demencją połączoną z zaawansowaną chorobą Alzheimera, która dzięki regularnemu stosowaniu marihuany medycznej poprawiła swoje codzienne funkcjonowanie.

Charakterystyka pacjentki z chorobą Alzheimera

Kobieta cierpi na mieszany typ demencji, obejmujący demencję naczyniową z chorobą Alzheimera. Ponadto w przeszłości doświadczyła stresu pourazowego i stanów lękowych, co spowodowało, że była leczona przez długi czas silnymi lekami m.in. przeciwdepresyjnymi i przeciwpsychotycznymi. 

Demencja objawia się u pacjentki m.in. dezorientacją, zaburzeniami pamięci, frustracją i stanami lękowymi. Ponadto często zdarza się, że nie rozpoznaje swoich opiekunów, których zna od lat. 

Leczenie choroby Alzheimera medyczną marihuaną – schemat leczenia

W terapii choroby Alzheimera kobieta przyjmuje wiele leków zmniejszających objawy choroby, m.in. lorazepam, od którego zdążyła się uzależnić podczas długotrwałego stosowania. Jednak po dokładnej konsultacji z lekarzem, obejmującej wywiad medyczny, doświadczane dolegliwości, ogólny stan zdrowia i przegląd stosowanych leków, zdecydowano o wprowadzeniu terapii medyczną marihuaną.

Leczenie konopiami zostało rozpoczęte od oleju zawierającego 5 mg THC i 10 mg CBD w 1 ml. Niestety po podaniu zaobserwowano zwiększenie poziomu lęku, co spowodowało, że zmieniono olej na taki, który zawierał 100 mg CBD w 1 ml.

Rezultaty 

Po około 2 tygodniach regularnego stosowania oleju z konopi zaobserwowano u kobiety poprawę w kilku objawach związanych z demencją, m.in. polepszenie nastroju i zaangażowania w codzienne czynności. 

Medyczna marihuana korzystnie wpłynęła również na:

 • problemy ze snem,
 • ekspresję związaną z wyrażaniem własnych myśli,
 • komunikację z rodziną,
 • rozpoznawanie swoich opiekunów. 

Ponadto znacząca poprawa tak wielu objawów wpłynęła także na ogólny komfort życia pacjentki. Niestety nie udało się ustalić czy polepszeniu uległa również pamięć. Jednak są na to duże szanse, biorąc pod uwagę poprawę zaburzeń behawioralnych i objawów niekognitywnych. 

Warto również wspomnieć, że dzięki marihuanie udało się obniżyć dawki przyjmowanych dotąd leków na chorobę Alzheimera, w tym lorazepamu, od którego kobieta była uzależniona. Co więcej, po 4 tygodniach całkowicie odstawiono leki psychotropowe, a kobieta była mniej otumaniona. 

Podsumowanie 

Jak wynika z historii pacjentki leczonej medyczną marihuaną, konopie mogą być skutecznym narzędziem w chorobie Alzheimera, zmniejszaniu objawów demencji, spowolnienia rozwoju tego schorzenia i poprawie ogólnej jakości życia osób chorych. 

Istotnym elementem terapii konopnej jest również możliwość zmniejszenia ilości stosowanych leków, a nawet całkowite ich wyeliminowanie, co jest niezwykle ważne ze względu na dość silne działania niepożądane. Jednak potrzeba więcej badań dotyczących medycznej marihuany i demencji, chociaż te dotychczasowe są niezwykle obiecujące.