medyczna marihuana i jej uprawa

Medyczna marihuana i jej uprawa. Czy Polska będzie hodować konopie?

Publikacja: 2 września, 2022

Stosowanie medycznej marihuany w celach leczniczych zalegalizowano w Polsce w 2017 roku.

Do tej pory przepisy prawne uniemożliwiały hodowlę konopi medycznych w naszym kraju, a susz sprowadzany był głównie z Niemiec, Kanady i Holandii. Dzięki nowelizacji ustaw podpisanych przez Prezydenta, ma to się zmienić. Sprawdź, kto i na jakich warunkach będzie mógł uprawiać medyczną marihuanę.

Hodowla konopi w Polsce

Do niedawna, w Polsce mogły być uprawiane tylko konopie włókniste, które wykorzystywane są m.in. w przemyśle papierniczym, kosmetycznym czy włókienniczym. W przemyśle farmaceutycznym wytwarza się z nich suplementy konopne np. olejek CBD.

Jednak nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z marca 2022 roku, wprowadza zmiany, dzięki którym będzie można w Polsce uprawiać konopie inne niż włókniste oraz prowadzić zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, czyli medycznej marihuany.

W odniesieniu do konopi włóknistych zwiększono również dopuszczalne stężenie ilości THC z 0,2% do 0,3% w przeliczeniu na suchą masę suszu. Zmieniono też system wydawania zezwoleń na uprawę tych konopi, którym zajmie się teraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ma to ułatwić pracę konopnym przedsiębiorcom.

Legalna uprawa medycznej marihuany 

W myśl wprowadzonych zmian, legalną uprawę konopi indyjskich będą mogły prowadzić tylko instytuty badawcze, które nadzorowane są przez Ministerstwo Rolnictwa. Instytut musi posiadać odpowiedni teren, suszarnię, magazyn oraz laboratorium, by zapewnić właściwą hodowlę i ocenę jakości gotowego suszu. 

Według nowelizacji ustawy zezwolenie na uprawę i zbiór konopi będzie wydawał Główny Inspektorat Farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii komendy wojewódzkiej policji. Uprawa będzie musiała być odpowiednio udokumentowana, nadzorowana oraz zabezpieczona przed kradzieżą lub zniszczeniem.

Dodatkowo instytut będzie musiał posiadać system RFID, który jest technologią zdalnego (radiowego) nadzoru. Dzięki niemu możliwa będzie identyfikacja i nadzór nad roślinami, co zabezpieczy je m.in. przed fałszowaniem.

Konsekwencje nowelizacji

Terapie z użyciem medycznej marihuany są coraz bardziej popularne i doceniane zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. Badania prowadzone na całym świecie donoszą o nowych możliwościach ich zastosowania. 

Niewątpliwie nowelizacja ustaw o przeciwdziałaniu narkomani to początek zmian w produkcji oraz przetwarzaniu konopi medycznych w Polsce. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na medyczną marihuanę, logiczne wydaje się pozyskiwanie tego surowca od polskich przedsiębiorców. Być może rodzima produkcja wpłynie też na obniżenie kosztów leczenia, poprzez wyeliminowanie czynnika importu z innych państw.