Grafika, białe tło z zieloną linią, czarnym napisem KE nie uznaje CBD za narkotyk i logo Medicana Centrum Terapii Medyczna Marihuana w lewym dolnym rogu.
Aktualność

Komisja Europejska nie uznaje CBD za narkotyk.

Publikacja: 15 stycznia, 2021

Po wycofaniu się Komisji Europejskiej ze wstępnego stanowiska o traktowaniu CBD jako narkotyku, producenci marihuany o niskiej zawartości THC mogą już nie obawiać się zakazu jej eksportu do Europy.

CBD w katalogu Novel Food

Zapewne nie wszyscy wiedzą, iż w styczniu 2019 r, CBD uwzględniono w unijnym katalogu Novel Food “nowej żywności”. Przed wprowadzeniem do obrotu wymaga wnikliwych testów oraz uzyskania zezwolenia organów ds. bezpieczeństwa żywności.

Mimo to, w lipcu 2020 r. Komisja Europejska zaprzestała rozpatrywania wniosków o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów CBD. Orzekła wstępnie, że wyciągi z kwiatów roślin konopi powinny być uznawane za narkotyk.

Jednak, w ostatecznym oświadczeniu przesłanym Europejskiemu Stowarzyszeniu Konopi Przemysłowych, Komisja Europejska stwierdziła:

Kannabidiol pochodzący z konopi nie powinien być traktowany w regulacjach prawnych jako narkotyk i, można zakwalifikować go do kategorii żywności.

Komisja europejska

Decyzja ta, przyniosła ulgę europejskiemu sektorowi związanemu z przemysłem konopnym. Producenci suplementów CBD nie muszą już obawiać się wprowadzenia ogólnego zakazu handlu preparatami CBD w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości

Swoją ostateczną decyzję, Komisja oparła na listopadowym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości. Skład pięciu sędziów orzekł, że zgodnie z Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 r. CBD pochodzące z całej rośliny konopi nie jest środkiem odurzającym. W związku z tym podlega ono prawu Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu towarów w państwach członkowskich UE.

Oświadczenie

„W świetle uwag otrzymanych od wnioskodawców oraz niedawnego wyroku Trybunału w sprawie C-663/184, Komisja dokonała przeglądu swojej wstępnej oceny. Doszła do wniosku, że kanabidiol nie powinien być uważany za lek w rozumieniu Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środki odurzające z 1961 r., O ile nie mają działania psychotropowego. W konsekwencji kannabidiol można zakwalifikować jako żywność, pod warunkiem, że spełnione są również inne warunki art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. ”

Regulacje Cannabis Sativa

W grudniu 1997 r., Komitet UE ds. Środków Spożywczych zadecydował że żywność zawierająca części rośliny konopi nie podlega przepisom WE 258/97. W związku z tym, kwiaty konopi były uważane za zwykłe składniki żywności. Stanowisko to, zostało potwierdzone przez Komisję Europejską na początku 1998 roku. Zapewniono, wtedy, że kwiaty i liście konopi, będące częścią rośliny, nie są uważane za nową żywność.

Jednakże, w styczniu 2019 r. przedstawiciele państw członkowskich zaktualizowali wpis w katalogu nowej żywności. Dotyczył on „Cannabis Sativa L.” i został stworzony nowy wpis dotyczący fitokannabinoidów. Nowy wpis nie podejmuje tematu liści i kwiatów konopi.

W nowym, dotyczącym „kannabinoidów”, wpisie, wszelkie „ekstrakty z Cannabis Sativa i produkty pochodne zawierające kannabinoidy są uważane za „nową żywność”. Tym razem te, które posiadają naturalnie występujące poziomy kannabinoidów, chociaż były wyłączone z tej kategorii w poprzednim wpisie, nie zostały zakwalifikowane jako osobna kategoria. Pomimo, że istniały już wcześniej na rynku i były w konsumowane przed 1997 r.

Według stanowiska European Industrial Hemp Association EIHA, zmiany nie są poprawne i kłócą się z dyrektywą unijną 2009/32 / WE. Ponieważ, wyraźnie stwierdza, że gdy żywność lub składnik żywności jest przetwarzany tradycyjną metodą ekstrakcji za pomocą środków wymienionych i dopuszczonych w dyrektywie 2009/32 / WE, pozostają one żywnością lub składnikiem żywności i nie powinny być uważane za produkt „nowej żywności”.