Grafika, na białym tle czarny napis „Czy marihuana wpływa na wykonywanie pracy?” oraz zieloną linią na dolei logo Medicana Centrum Terapii Medyczna Marihuana w lewym dolnym rogu.
Aktualność

Czy marihuana wpływa na wykonywanie pracy?

Publikacja: 5 kwietnia, 2021

Wiele osób uważa, że regularne spożywanie marihuany może odbijać się na wykonywaniu pracy i zaniedbywaniu obowiązków. Jest to związane z szerzącymi się stereotypami dotyczącymi użytkowania konopi indyjskich.

Według badań, stosowanie marihuany nie wpływa na wydajność pracownika, ale wszystko zależy od momentu przyjęcia dawki. Wielu przeciwników marihuany mówi, że skutki palenia marihuany mogą powodować napady śmiechu, wzrost ciśnienia krwi, zawroty głowy, brak motywacji czy trudności z podejmowaniem decyzji. Co więcej, wiele osób twierdzi, że marihuana uzależnia, co może przekładać się na niemożność wykonywania codziennych czynności, w tym pracy.

Jednak warto wiedzieć, że wszystko zależy od jej profilu kannabinoidowego i stopnia oczyszczenia. Medyczna marihuana, która uprawiana jest w specjalnych warunkach i dobierana jest do konkretnych objawów rzadko powoduje tego rodzaju objawy.

Wydajność pracownika a zażywanie marihuany – badania naukowe

W jednym z badań, które zostało opublikowane w czasopiśmie Group & Organisation Management, zebrano grupę prawie 300 pracowników oraz ich bezpośrednich przełożonych. Przyjrzano się, jak stosowanie marihuany w ciągu dnia (przed, podczas i po pracy) wpływa na wydajność i wykonywanie pracy.

Badana grupa składała się z 47% mężczyzn i 53% kobiet. Średni wiek grupy wynosił 36 lat, a ponad połowa posiadała wykształcenie wyższe. Pracownicy zostali poproszeni o podanie informacji jak często stosują konopie indyjskie w ciągu 2 godzin od rozpoczęcia pracy, ile razy w ciągu ostatniego roku użytkowali marihuanę w pracy oraz ile razy w ciągu ostatniego roku użytkowali ją w ciągu 2 godzin od wyjścia z pracy.

W międzyczasie przełożeni zostali poproszeni o sporządzenie oceny:

  1. wykonywania pracy przez swoich pracowników za pomocą 7-punktowej skali.
  2. zachowania pracowników wobec współpracowników za pomocą 14-punktowej skali. 

Palenie marihuany przed pracą i w jej trakcie – wyniki badania

Z analizy zebranych informacji naukowcy wywnioskowali, że stosowanie konopi indyjskich przed pracą lub w jej trakcie negatywnie wpływało na 4 z 5 parametrów ocenianych przez przełożonego. Jednak wbrew wcześniejszym założeniom, marihuana nie wpływała na wszystkie z nich.

Okazało się, że używanie marihuany po pracy w żaden sposób nie wpływa na wydajność w miejscu pracy, co sprawia, że wszelkie stereotypy z tym związane przestają mieć znaczenie. Co więcej, stosowanie konopi indyjskich po pracy może korzystnie wpłynąć na wyniki pracownika.

Jest to spowodowane regulacją układu endokannabinoidowego, a co za tym idzie m.in. poprawą snu i większym uczuciem relaksu. Unormowanie się rytmu dobowego zwiększa energię i naturalne zasoby (np. koncentrację) w ciągu dnia, które można wykorzystać na pracę.

Ponadto zebrane informacje podczas badania sugerują, że warto zmienić podejście do stosowania marihuany i jej wpływu na pracownika. Podczas gdy użycie konopi indyjskich w miejscu pracy może negatywnie oddziaływać na wydajność pracownika i jego relacje z współpracownikami, to poza godzinami pracy może korzystnie wpływać nie tylko na uczucie odprężenia i relaksu, ale również na wydajność osoby pracującej w następnym roboczym dniu. 

Badanie pracownika na obecność narkotyków

Według Kodeksu Pracy, pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim pracownikom. Oznacza to, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy po użyciu takich środków jak substancje psychoaktywne lub spożywał je w czasie pracy, pracodawca może odsunąć taką osobę od pracy.

W polskim prawie nie obowiązują szczególne przepisy, które regulują możliwość poddania pracowników badaniu na zawartość narkotyków. Wobec tego pracodawca nie ma możliwości żądania wykonania narkotestu przez pracownika, może go jedynie o to poprosić. 

Wpływ marihuany na pracę – podsumowanie

Pacjenci stosujący medyczną marihuanę mogą magazynować jej metabolity nawet kilka miesięcy po zażyciu ostatniej dawki leku. W przypadku przeprowadzenia testów na obecność substancji psychoaktywnych może to spowodować wynik pozytywny i mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci utraty pracy. Oczywiście wynik pozytywny nie oznacza, że pacjent jest pod wpływem narkotyków i wykazuje objawy, takie jak: pobudzenie, niepokój czy lęk.

Dlatego tak ważne jest posiadanie dokumentacji przedstawiającej leczenie. Rozmowa z pracodawcą o ewentualnym leczeniu, a nawet przedstawienie badań naukowych dotyczących oddziaływania marihuany i jej wpływania na zdolność do wykonywania zadań. 

Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, potrzebne są dalsze i dokładniejsze badania dotyczące wpływu konopi indyjskich na pracowników stosujących marihuanę. Wiedza oparta na dowodach naukowych pomoże zmienić postrzeganie społeczeństwa w tym temacie i da 100% pewności, że pracownik jest tak samo wydajny lub osiąga lepsze wyniki po stosowaniu konopi indyjskich.