Grafika, na białym tle czarny napis „Czy marihuana wpływa na wykonywanie pracy?” oraz zieloną linią na dole i zielonym logo medicana w lewym dolnym rogu.
Aktualność

Czy marihuana wpływa na wykonywanie pracy?

Publikacja: 5 kwietnia, 2021

Wiele osób uważa, że regularne stosowanie marihuany może odbijać się na wykonywaniu pracy i zaniedbywaniu obowiązków. Jest to związane z szerzącymi się stereotypami dotyczącymi użytkowania konopi indyjskich.

Według badań, stosowanie marihuany nie wpływa na wydajność pracownika, ale wszystko zależy od momentu przyjęcia dawki. 

Wydajność pracownika po marihuanie – badania

W jednym z badań, które zostało opublikowane w czasopiśmie Group & Organisation Management, zebrano grupę prawie 300 pracowników oraz ich bezpośrednich przełożonych[1]Bernerth J. B., Walker H. J., (2020) Altered States or Much to Do About Nothing? A Study of When Cannabis Is Used in Relation to the Impact It Has on Performance, Group & Organization … Continue reading. Przyjrzano się, jak stosowanie marihuany w ciągu dnia (przed, podczas i po pracy) wpływa na wydajność i wykonywanie pracy.

Badana grupa składała się z 47% mężczyzn i 53% kobiet. Średni wiek grupy wynosił 36 lat, a ponad połowa posiadała wykształcenie wyższe. Pracownicy zostali poproszeni o podanie informacji jak często stosują konopie indyjskie w ciągu 2 godzin od rozpoczęcia pracy. Ile razy w ciągu ostatniego roku użytkowali marihuanę w pracy oraz ile razy w ciągu ostatniego roku użytkowali ją w ciągu 2 godzin od wyjścia z pracy. W międzyczasie przełożeni zostali poproszeni o sporządzenie oceny:

  1. wykonywania pracy przez swoich pracowników za pomocą 7-punktowej skali.
  2. zachowania pracowników wobec współpracowników za pomocą 14-punktowej skali. 

Wyniki badania

Z analizy zebranych informacji naukowcy wywnioskowali, że stosowanie konopi indyjskich przed pracą lub w jej trakcie negatywnie wpływało na 4 z 5 parametrów ocenianych przez przełożonego. Jednak wbrew wcześniejszym założeniom, marihuana nie wpływała na wszystkie z nich.

Okazało się, że używanie marihuany po pracy w żaden sposób nie wpływa na wydajność w miejscu pracy, co sprawia, że wszelkie stereotypy z tym związane przestają mieć znaczenie. Co więcej, stosowanie konopi indyjskich po pracy może korzystnie wpłynąć na wyniki pracownika. Jest to spowodowane regulacją układu endokannabinoidowego, a co za tym idzie m.in. poprawą snu i większym uczuciem relaksu. Unormowanie się rytmu dobowego zwiększa energię i naturalne zasoby (np. koncentrację) w ciągu dnia, które można wykorzystać na pracę.

Ponadto zebrane informacje podczas badania sugerują, że warto zmienić podejście do stosowania marihuany i jej wpływu na pracownika. Podczas gdy użycie konopi indyjskich w miejscu pracy może negatywnie oddziaływać na wydajność pracownika i jego relacje z współpracownikami, to poza godzinami pracy może korzystnie wpływać nie tylko na uczucie odprężenia i relaksu, ale również na wydajność osoby pracującej w następnym roboczym dniu. 

Badanie pracownika na obecność narkotyków

Według Kodeksu Pracy, pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim pracownikom. Oznacza to, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy po użyciu narkotyków lub spożywał je w czasie pracy, pracodawca może odsunąć taką osobę od pracy. W polskim prawie nie obowiązują szczególne przepisy, które regulują możliwość poddania pracowników badaniu na zawartość narkotyków. Wobec tego pracodawca nie ma możliwości żądania wykonania narkotestu przez pracownika, może go jedynie o to poprosić. 

Leczenie medyczną marihuaną a praca

Pacjenci stosujący medyczną marihuanę mogą magazynować jej metabolity nawet kilka miesięcy po zażyciu ostatniej dawki leku. W przypadku przeprowadzenia testów na obecność narkotyków może to spowodować wynik pozytywny i mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci utraty pracy. Oczywiście wynik pozytywny nie oznacza, że pacjent jest pod wpływem narkotyków i wykazuje objawy, takie jak: pobudzenie, niepokój czy lęk.

Dlatego tak ważne jest posiadanie dokumentacji przedstawiającej leczenie. Rozmowa z pracodawcą o ewentualnym leczeniu, a nawet przedstawienie badań naukowych dotyczących oddziaływania marihuany na wykonywanie pracy. 

Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, potrzebne są dalsze i dokładniejsze badania dotyczące wpływu konopi indyjskich na pracowników stosujących marihuanę. Wiedza oparta na dowodach naukowych pomoże zmienić postrzeganie społeczeństwa w tym temacie i da 100% pewności, że pracownik jest tak samo wydajny lub osiąga lepsze wyniki po stosowaniu konopi indyjskich.

Przypisy:

Przypisy:
1Bernerth J. B., Walker H. J., (2020) Altered States or Much to Do About Nothing? A Study of When Cannabis Is Used in Relation to the Impact It Has on Performance, Group & Organization Management. 45(4), s. 459–478. doi: 10.1177/1059601120917590, data dostępu: kwiecień 2021

Zapisz się do newsletter