Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Temperatura wrzenia medycznej marihuany

Substancje czynne medycznych konopi posiadają zróżnicowane punkty wrzenia (np. THC: 157°C, CBD: 160–180°C). Istotne terapeutycznie jest wydobycie z surowca całego spektrum związków, także terpenowych. Najbardziej optymalną temperaturą, warunkującą parowanie wszystkich związków bioaktywnych jest temperatura 226 stopni Celsjusza.