Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Parkinson

Pacjenci z chorobą Parkinsona mają szereg objawów związanych z ruchem mięśni, takich jak częste drżenie lub sztywność mięśni. Chociaż nie mamy lekarstwa na chorobę Parkinsona, możemy złagodzić niektóre z jego objawów i spowolnić jego progresję. Leczenie może obejmować pigułki, zmiany stylu życia i zabiegi chirurgiczne.

Niektórzy pacjenci cierpiący na chorobę Parkinsona dodają medyczną marihuanę do swojego schematu leczenia. Ponieważ wydaje się, że choroba Parkinsona ma związek z poziomem dopaminy, zwiększenie dopaminy powodowane przez konopie indyjskie może pomóc w złagodzeniu objawów pierwotnych i wtórnych.

Jak osoby stosujące i nie stosujące marihuanę zgłaszają objawy choroby Parkinsona?

W jednym z badań, Kindred i in. zebrali informacje od pacjentów dotyczące objawów choroby Parkinsona i używania marihuany. Ponieważ wciąż mamy niewiele badań nad marihuaną, chcieli zbadać jej zastosowanie w chorobie Parkinsona i stwardnieniu rozsianym.

Aby zebrać dane w sposób łatwy i dokładny, zespół wykorzystał ankietę internetową opublikowaną przez osiem miesięcy w witrynach Fundacji Michaela J. Foxa i National Multiple Sclerosis Society. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące demografii, używania konopi indyjskich i objawów. Następnie uporządkowali dane i przeanalizowali je za pomocą oprogramowania statystycznego.

Badanie otrzymało 801 wyświetleń, a 595 pacjentów udzieliło odpowiedzi w końcowej analizie danych, 76% z nich miało chorobę Parkinsona. Niezależnie od tego, czy mieli oni chorobę Parkinsona czy stwardnienie rozsiane, pacjenci stosujący marihuanę mieli mniej problemów z nastrojem, problemów z pamięcią i zmęczenia.

Czy palenie marihuany łagodzi objawy Parkinsona?

Chociaż mamy wiele badań wykazujących, że możemy używać marihuany jako leku, badania kliniczne dotyczące jej stosowania w leczeniu choroby Parkinsona mają niespójne wyniki. Tak więc Lotan i in. przeprowadzili badanie kliniczne oceniające zdolność konopi indyjskich do łagodzenia objawów choroby Parkinsona. Chcieli zaobserwować zarówno objawy ruchowe, jak i niemotoryczne.

Zespół pracował z 22 pacjentami z chorobą Parkinsona, którzy brali udział w klinice zaburzeń ruchowych. Ocenili pacjentów na początku testu i 30 minut po paleniu marihuany przez pacjenta. Aby zmierzyć objawy i zmiany, naukowcy zastosowali skale do oceny stanu i bólu.

Konopie indyjskie znacznie poprawiły objawy choroby Parkinsona u pacjentów. Mieli dużo niższe wyniki w skali oceny chorób, a także lepszą mobilność. Medyczna marihuana poprawiła również ich jakość snu i zmniejszyła ich ból. Żaden z pacjentów nie doświadczył żadnych poważnych skutków ubocznych leku. Lotan i wsp. wnioski te zasługują na dokładniejsze badania.

W jaki sposób konopie indyjskie zmieniają sposób, w jaki pacjenci z chorobą Parkinsona odczuwają ból?

Podobnie jak eksperci z poprzednich dwóch badań, doktor Shohet chciał lepiej zrozumieć wpływ marihuany na chorobę Parkinsona. Chciał również w sprawdzić, w jaki sposób wpłynęło to na odczuwanie bólu przez pacjentów z chorobą Parkinsona. Dlatego przeprowadzili badanie obejmujące ilościowe testy sensoryczne o charakterze termicznym.

Zespół Shoheta pracował z 20 pacjentami, którzy posiadali medyczne wskazania do używania konopi indyjskich. Ocenili pacjentów w trzech punktach używania konopi: przed użyciem, 30 minut po użyciu i po długim okresie stosowania. Zespół zastosował skalę ostrości stanu, dwie wagi bólu i termiczne ilościowe testy sensoryczne. Testy termiczne pozwoliły badaczom zarejestrować, kiedy pacjenci odczuwali ból, ciepło lub zimno.

Ogólnie rzecz biorąc, konopie poprawiły objawy motoryczne i bólowe pacjentów. Zmienił także sposób odczuwania bólu związanego z temperaturą. Pacjenci, którzy palili marihuanę, mieli niższy próg dla zimnego bólu w kończynie, gdzie mieli najwięcej objawów Parkinsona.