Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Mielenie suszu konopi

Po zmieleniu suszu, przy użyciu młynka (nie należy rozcierać surowca ze względu na ryzyko utraty cennych związków zawartych w żywicy) Pacjent umieszcza niewielką ilość kwiatu konopi w komorze grzewczej. Jest ona stopniowo podgrzewana aż do osiągnięcia temperatury wrzenia zawartych w niej bioaktywnych składników.