Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Dlaczego nie polecamy palenia?

Palenie suszu odbywa się w temperaturze około 600 stopni Celsjusza (dla porównania w waporyzacji jest to maksymalnie około 230 stopni Celsjusza)
W tak wysokiej temperaturze degradacji ulega znaczna większość substancji aktywnych biologicznie.
Ponadto podczas palenia powstają szkodliwe dla zdrowia związki, takie jak tlenek węgla, tlenki azotu czy cyjanowodór, które następnie wraz z związkami czynnymi, aspirowane są do organizmu.