Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Czy waporyzując konopie, osoby w pobliżu poczują zapach marihuany?

Woń pary waporyzacyjnej, powstałej w procesie podgrzewania medycznej konopi jest charakterystyczna dla gatunku Cannabis. Za zapach ten odpowiada obecność związków terpenowych, nie samych kannabinoidów.