Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Czy medyczna marihuana jest lekiem?

Nie. Konopie medyczne w naszym kraju mają status surowca farmaceutycznego. Preparaty zarejestrowane jako lek posiadają Charakterystykę Produktu Leczniczego, zawierającą m.in wskazania, przeciwskazania, działania niepożądane, dawkowanie leku. Ze względu na obfitość związków biologicznie czynnych w suszu, nie jest klasyfikowany jako lek – z jednoznacznie określonymi wskazaniami i przeciwwskazaniami.