Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Co to jest THC, CBD, CBG, terpeny i kannabinoidy?

Tetrahydrokannabinol (THC), kannabidiol (CBD) i kannabigerol (CBG) należą grupy związków, zwanych fitokannabinoidami, występujących w konopiach w najwyższym stężeniu. Występują one w roślinie w otoczeniu związków terpenowych., mogących w znaczący sposób modulować działanie kannabinoidów (np. działać synergistycznie, a więc zwiększać skuteczność terapeutyczną kannabinoidów).

Badania kliniczne wykazały, że wyizolowane fitokannabinoidy mogą być mniej skuteczne w działaniu terapeutycznym niż preparaty zawierające pełne spektrum związków aktywnych (ponad 500 związków z 18 grup chemicznych). Ludzki organizm także syntetyzuje kannabinoidy, stanowiące integralną część układu endokannabinoidowego. Główną funkcją układu endokannabinoidowego jest utrzymanie homeostazy ciała – harmonii biologicznej, w odpowiedzi na różnorakie bodźce docierające do komórek.

Układ endokannabinoidowy to jeden z najważniejszych układów regulacyjnych w organizmie człowieka, w jego skład wchodzą trzy komponenty:

  • receptory kannabinoidowe (najliczniejsze spośród receptorów neuronalnych w organizmie człowieka)
  • ligandy, czyli związki chemiczne, działające za pośrednictwem receptorów kannabinoidowych, zwane endokannabinoidami (są to cząsteczki, które ludzki organizm sam syntetyzuje „na żądanie” – a zatem pod wpływem bodźca, stymulującego komórkę)
  • system enzymatyczny, biorący udział w biosyntezie i degradacji endokannabinoidów.

Układ endokannabinoidowy to jeden z najważniejszych układów regulacyjnych w organizmie człowieka, w jego skład wchodzą trzy komponenty:

Odpowiednikiem endokannabinoidów w świecie roślin, są fitokannabinoidy, najbardziej charakterystyczne dla gatunku Cannabis (fito – roślinny).

Za pośrednictwem związków kannabinoidowych, wytwarzanych we włoskach gruczołowych kwiatu konopi siewnej (Cannabis sativa L.) – rośliny specyficznej i jedynej w swoim rodzaju, możemy wpływać na równowagę biologiczną naszego organizmu, regulować funkcje układu endokannabinoidowego, odpowiedzialnego w ogromnej mierze za przetrwanie organizmu.

THC

Nazwa: THC (Tetrahydrocannabinol) Temperatura wrzenia: 157 ° C Opis: Delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) to fitocannabinoid i zwykle najbogatszy kannabinoid obecny w produktach pochodnych konopi dostępnych obecnie na rynku. THC może pochodzić z THCA w wyniku nieenzymatycznej dekarboksylacji podczas przechowywania i konsumpcji. Jest odpowiedzialny za dobrze udokumentowane efekty psychoaktywne występujące podczas konsumowania konopi indyjskich.

CBD

Nazwa: CBD (Cannabidiol) Temperatura wrzenia: 165 ° C Opis: Nie wszystkie kannabinoidy są bezbarwne. Jednym z najjaśniej żółtych kanabinoidów jest CBD, bardzo cenny kannabinoid. CBD ma olbrzymi potencjał medyczny. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy właściwy stosunek CBD do THC jest stosowany do leczenia określonego stanu. CBD działa jako antagonista …

THCA

Nazwa: THCA (Kwas tetrahydrokanabinolowy) Temperatura wrzenia: 120 ° C Opis: THCA jest głównym składnikiem surowej marihuany. THCA zamienia się w Δ9-THC po spaleniu, odparowaniu lub ogrzaniu w określonej temperaturze. THCA, CBDA, CBGA i inne kanabinoidy kwaśne mają największą inhibicję COX-1 i COX-2, przyczyniając się do działania przeciwzapalnego konopi. Ten kannabinoid działa również jako …

CBN

Nazwa: CBN (Cannabinol) Temperatura wrzenia: 185 ° C Opis: CBN to lekko psychoaktywny kannabinoid wytwarzany w wyniku rozkładu THC. W świeżej roślinie zwykle nie ma wcale CBN. CBN działa jako słaby agonista zarówno na receptory CB1, jak i CB2, z większym powinowactwem do receptorów CB2 niż CB1


CBDA

Nazwa: CBDA (kwas kanabidiolowy) Temperatura wrzenia: 130 ° C Opis: CBDA, CBD-kwas lub CBD-a jest główną postacią, w której CBD istnieje w konopiach indyjskich, wraz z THCA (THC-kwas). CBD otrzymuje się przez nieenzymatyczne dekarboksylowanie z kwaśnej postaci kannabinoidu, reakcja ta zachodzi, gdy związki są ogrzewane.

CBDV

Nazwa: CBDV (Cannabidivarin) Temperatura wrzenia: 165 ° C Opis: Podobnie jak THCV, CBDV różni się od CBD jedynie podstawieniem pentyl (5 węgla) w łańcuch boczny propyl (3 węgla). Chociaż badania nad CBDV są jeszcze w początkowej fazie, najnowsze badania wykazały, że można je stosować w leczeniu padaczki.


THCV

Nazwa: THCV (Tetrahydrocannabivarin) Temperatura wrzenia: 220 ° C Opis: THCV to niewielki kannabinoid występujący tylko w niektórych odmianach konopi indyjskich. Jedyną strukturalną różnicą między THCV i THC jest obecność grupy propylowej (3 węglowej) zamiast grupy pentylowej (5 węglowej) w cząsteczce.


CBC

Nazwa: CBC (Cannabichromene) Temperatura wrzenia: 220 ° C Opis: Dowody sugerują, że może on odgrywać rolę w przeciwzapalnym i przeciwwirusowym działaniu konopi indyjskich i może przyczyniać się do ogólnego działania przeciwbólowego marihuany. Badanie przeprowadzone w marcu 2010 r. Wykazało, że CBC wraz z kanabidiolem (CBD) i tetrahydrokannabinolem (THC) mają działanie przeciwdepresyjne.

CBG

Nazwa: CBG (Cannabigerol) Temperatura wrzenia: 120 ° C Opis: Niepsychotwórczy kannabinoid, działanie antybakteryjne CBG może zmienić ogólny wpływ marihuany. Wiadomo, że CBG zabija lub spowalnia wzrost bakterii, zmniejsza stany zapalne (szczególnie w kwaśnej postaci CBGA), hamuje wzrost komórek w komórkach nowotworowych / rakowych i promuje wzrost kości.