Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Badania – Kanada

W Kanadzie uruchomiono Narodowy Program Badań Skutków Zdrowotnych Pozamedycznego Stosowania Marihuany. Jego celem jest raportowanie obserwacji dokonywanych w zakresie oddziaływania suszu i ekstraktów z konopi na zdrowie. Działania CCSA (Kanadyjskiego Centrum ds. Używania Substancji i Uzależnień) prowadzone są wspólnie z przedstawicielami instytucji zdrowia publicznego, środowisk uniwersyteckich i NGO-sów.