Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Alzheimer

Choroba Alzheimera jest to przewlekła neurodegeneracyjna choroba, która rozpoczyna się powoli i pogarsza się z upływem czasu. Jest ona powodem 60-70 % przypadków otępienia. Najczęściej pojawia się i pacjentów po 65 roku życia ale występuje też wcześniej. Wczesne symptomy takie jak trudności z przypominaniem sobie niedawnych zdarzeń , często są błędnie wiązane z wiekiem i stresem. W miarę rozwoju choroby pojawiają się inne objawy np. trudności z wypowiadaniem się, dezorientacja(gubienie się) , wahania nastroju, trudności z samodzielną egzystencją. Wraz z postępem choroby pacjenci często wycofują się z życia rodzinnego i społecznego. Następuje stopniowe osłabienie czynności życiowych, które ostatecznie prowadzi do śmierci. Przyczyna choroby Alzheimera pozostaje nieznana. Podejrzewa się , że 70 % przypadków ma podłoże genetyczne. Innymi potencjonalnymi czynnikami mogą być urazy głowy, nadciśnienie czy depresja. Choroba wiąże się z plakami i splątkami neurofiblarnymi w mózgu. Obecnie możliwe jest jedynie leczenie objawowe, nieznana jest terapia zatrzymująca lub odwracająca postęp choroby.

Czy medyczna marihuana może pomóc w leczeniu choroby Alzheimera?

Badania laboratoryjne przeprowadzone na myszach wykazały, że THC (aktywny składnik medycznej marihuany) wykazuje większą aktywność jako inhibitor acetylocholinoesterazy niż zatwierdzone do standardowej terapii leki takie jak Donepezil i Takryna. W związku z tym THC i jego analogi mogą okazać się skutecznymi środkami zwiększającymi stężenie acetylocholiny a w rezultacie pomagającymi leczyć zarówno objawy jak i progresję choroby. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2562334/

Badanie przedkliniczne wykazało , że niewielkie dawki THC mogą zahamować produkcję białek amyloidu beta, który jest głównym wskaźnikiem progresji choroby Alzheimera. https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad140093

W badaniu opublikowanym w Nature naukowcy odkryli , że THC obniżył poziom białek amyloidu beta, zatrzymał stan zapalny komórek nerwowych wywołany przez amyloid beta i zwiększył przeżywalność komórek nerwowych. https://www.nature.com/articles/npjamd201612

W jaki sposób medyczna marihuana może pomóc w chorobie Alzheimera ?

Jak już wspominaliśmy THC zawarte w medycznej marihuanie może zwolnić progresję choroby poprzez zahamowanie produkcji białek amyloidu beta. Dodatkowo CBD (kannabidiol) nie psychoaktywny składnik medycznej marihuany wykazuje działanie przeciwzapalne , anty oksydacyjne, przeciwbólowe i uspokajające. Połączenie THC i CBD wykazuje zahamowanie stresu oksydacyjnego i zmniejsza stan zapalny co skutkuje lepszym stanem komórek nerwowych w mózgu. Dodatkowo przy użyciu medyczne marihuany możemy zmniejszyć działać na objawy choroby alzheimera takie jak : zmniejszony apetyt, obniżenie wagi ciała, poprawa zdolności ruchowych, poprawa nastroju, poprawa jakości snu, zwiększenie aktywności społecznej pacjentów.

Czy stosowanie medycznej marihuany jest bezpieczne i czy wiąże się z efektami ubocznymi ?

Efekty uboczne związane z medyczną marihuaną są zazwyczaj łagodne i są dość dobrze tolerowane przez pacjentów. Poprzez rozpoczynanie terapii od małych dawek i powolne zwiększanie aż do osiągnięcia satysfakcjonującego efektu jesteśmy w stanie zredukować efekty uboczne. Dodatkowo nasi lekarze razem z marihuaną włączają leczenie olejem /suszem CBD(kannabidiol) co pozwala na lepsza tolerancję efektów marihuany i stosowanie wyższych dawek bez nieprzyjemnych efektów ubocznych.

Jako najczęstsza forma demencji choroba Alzheimera wpływa na życie wielu ludzi. Choroba Alzheimera powoduje nieprawidłowości w mózgu, które negatywnie wpływają na pamięć, myślenie i funkcjonowanie – to niepokojące doświadczenie zarówno dla pacjenta, jak i jego bliskich. Naukowcy od zawsze szukają sposobu na leczenie tej choroby.

A jeśli leczenie, którego szukają, przez cały czas było tuż pod naszymi nosami? Medyczna marihuana może złagodzić objawy choroby Alzheimera, może spowolnić jego rozwój. Chroni komórki mózgowe i rozwiązuje wiele problemów zdrowotnych naraz.

W jaki sposób małe dawki THC wpływają na demencje?

Zespół kierowany przez Geke A.H. van den Elsen zbadał zastosowanie niskich dawek THC w leczeniu otępienia i powiązanych objawów. Obecne farmaceutyki mogą działać dobrze, ale często wiążą się z ryzykownymi efektami ubocznymi. Tak więc naukowcy zrozumieli znaczenie znalezienia alternatywy o podobnej skuteczności i mniejszej liczbie problemów.

Autorzy badania podawali lek 50 pacjentom. Podczas badań klinicznych pacjenci otrzymywali THC lub placebo trzy razy dziennie przez trzy tygodnie. Ich objawy były monitorowane na początku badania, po 14 dniach i po 21 dniach.

Ponieważ dawka podawanego THC była tak mała, trudno było określić korzyści, jakie miał on dla pacjentów. Ale zespół stwierdził, że badani dobrze tolerowali dawki THC. Nie odczuwali “haju” lub innych niekorzystnych efektów. Van den Elsen i in. stwierdził, że bezpieczeństwo badania okazało się obiecujące w badaniu wyższych dawek.

Jak odpowiedni jest procent THC jako lek na demencję?

Doktor Ahmed i jego zespół, w tym van den Elsen, zbadali także korzyści stosowania niskich dawek THC u pacjentów z objawami demencji. Chcieli zebrać więcej danych na temat mechaniki terapii THC dla osób starszych z otępieniem. Chcieli również ustalić bezpieczeństwo THC jako leku dla starszych ludzi.

Chociaż mieli mniej pacjentów niż poprzednie badania, zespół obserwował pacjentów przez dłuższy czas i stosowali większą dawkę THC w drugiej połowie badania. Dziesięciu pacjentów przyjmowało placebo lub THC dwa razy dziennie przez trzy dni w ciągu 12 tygodni.

Wszyscy pacjenci ukończyli całe badanie bez zgłaszania żadnych poważnych, niekorzystnych wyników. Ponieważ podczas badania podawali oni 0,75 miligrama i 1,5 miligrama dawek, zespół nie znalazł żadnych znaczących korzyści dla demencji. Ale pacjenci bezpiecznie przyjmowali THC przez dłuższy czas, potwierdzając jego bezpieczeństwo w dalszych badaniach.

Czy syntetyczny kannabinoid poprawia sen u pacjentów z chorobą Alzheimera i demencją?

Walther chciał zrozumieć, w jaki sposób dronabinol (syntetyczne THC ) wpływa na wzorce snu u osób z nocnym pobudzeniem związanym z otępieniem. Nocny niepokój jest ciężarem zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów. Badacze chcieli uzyskać więcej danych na temat ich leczenia konopiami. Dronabinol jest syntetycznym kannabinoidem przypominającym THC.

Wbadaniu uczestniczyło sześciu pacjentów. Pięciu z nich miało chorobę Alzheimera, podczas gdy drugie miało otępienie naczyniowe. Otrzymywali 2,5-miligramową dawkę dronabinolu dziennie przez dwa tygodnie. Zespół zastosował technikę o nazwie actigraphy, aby monitorować aktywność ruchową pacjentów podczas snu.

Dronabinol nie tylko zmniejszał ruch badanych w nocy, ale także zmniejszał niektóre z ich innych objawów. W porównaniu z początkiem badania, pacjenci mieli niższe wyniki w Inwentarzu Neuropsychiatrycznym, skalę do pomiaru objawów demencji. Zespół nie zaobserwował skutków ubocznych u żadnego z pacjentów, więc doszli oni do wniosku, że korzyści dronabinolu wymagają dalszych badań.