Related Posts

Ogólnopolska infolinia

Alkoholizm

Alkoholizm to nie tylko pragnienie alkoholu, to potencjalnie wyniszczający stan. Im więcej alkoholu ktoś pije, tym wyższą tolerancję buduje. Dlatego alkoholicy często muszą zwiększać swoje spożycie do niebezpiecznych poziomów.

Niektórzy lekarze i pacjenci znaleźli nieoczekiwane rozwiązanie dla alkoholizmu w medycynie konopnej. Alkoholicy z objawami odstawienia, stosując marihuanę, mogą zmniejszyć pragnienie picia.

Jak wielu pacjentom z problemem alkoholowym pomogła marihuana?

W 2009 r. Amanda Reiman zebrała dane ankietowe od 350 pacjentów w Berkeley w Kalifornii. Chciała ustalić, ilu pacjentów zażywa lek na bazie marihuany, aby zastąpić używanie używek, takich jak alkohol. Postanowiła również dowiedzieć się, dlaczego pacjenci zastąpili używanie narkotyków konopiami.

Reiman dostosowała swoją ankietę do ankiety przeprowadzonej wśród pacjentów przez dr. Franka Lucido, lokalnego lekarza. Zawierał pytania o demografię, historię choroby, zażywanie konopi indyjskich, zażywanie narkotyków i tytoniu oraz wcześniejsze leczenie uzależnień. W badaniu zapytano również o powody, dla których pacjenci stosowali marihuanę jako substytut innych leków.

Większość badanych pacjentów stosowała medyczną marihuanę, aby zająć miejsce co najmniej jednego rodzaju leku. Czterdzieści procent używało by zastąpić używanie alkoholu. Spośród ogółu ludności 65% używało marihuany ze względu na bezpieczniejsze działania niepożądane, 57% wskazało na lepsze zarządzanie objawami, a 34% wskazało na mniejszy potencjał wycofania społecznego.

Co z pacjentami posiadającymi więcej niż jedno uzależnienie?

W 2012 r. Reiman dołączył do zespołu kierowanego przez Phillipe Lucasa, aby badać pacjentów z czterech przychodni w Kanadzie. Doktor Lucas chciał zbadać efekt substytucji w dalszym używaniu substancji. W efekcie substytucji zmienia się użycie jednej substancji z powodu użycia lub dostępności innej substancji.

Zespół opracował 44-pytanową ankietę, w której zapytano pacjentów, w jaki sposób konopie medyczne wpływają na stosowanie innych leków. Zawierał również pytania dotyczące demografii pacjentów i zużycia substancji przez całe życie. Ogółem badanie wypełniło 404 pacjentów używających konopi indyjskich, co dało dużą skalę porównaczą.

Wyniki tej ankiety okazały się podobne do poprzedniej ankiety Reimana. Czterdzieści jeden procent pacjentów w badaniu stwierdziło, że zażyło konopie indyjskie, aby zastąpić używanie alkoholu. Ogółem 75,5% uczestników wykorzystało konopie do zastąpienia innego leku. Naukowcy stwierdzili, że pacjenci zastąpili używanie substancji zażywaniem konopi indyjskich z powodu mniejszego wycofania, mniejszej liczby skutków ubocznych i lepszego złagodzenia objawów.

Jak skutecznie działa leczenie marihuany na alkoholizm?

Tod H. Mikuriya, psychiatryczny konsultant medyczny i zwolennik konopi medycznych, zapoznał się z dokumentacją 94 swoich pacjentów. Jego celem było określenie skuteczności redukcji szkód w alkoholizmie z użyciem marihuany. Ponieważ alkoholizm dotyka tak wielu ludzi, chciał zbadać potencjalną alternatywę dla typowego leczenia.

Przyjrzał się 94 kartotekom pacjentów, aby zrozumieć, jak skuteczne były jego metody leczenia. Przeprowadził również wstępną konsultację z każdym pacjentem, aby dowiedzieć się, jaki jest ich problem alkoholowy, zapytał o ich demografię, zażywanie narkotyków i inne leki.

Każdy pacjent, który uczestniczył w badaniu, czuł, że jego leczenie było “skuteczne” lub “bardzo skuteczne”. Dziewięć z badanych osób nie spożywało alkoholu od ponad roku dzięki marihuanie. Pacjenci, którzy musieli przerwać leczenie, często wracali do picia. Trend ten wskazywał na zdolność medycznej konopi do zmniejszania nawrotów.