zadzwoń do nas tel: 228531272

Leczenie pacjentów z padaczką za pomocą medycyny marihuany

Padaczka wpływając na centralny układ nerwowy, powoduje konwulsje i utratę przytomności. Istnieje wiele rodzajów napadów, a rodzaje i częstotliwość różnią się w zależności od pacjenta.

Jeden z głównych składników marihuany, kanabidiol (CBD), okazał się bardzo obiecujący w leczeniu napadów padaczkowych. Ponieważ CBD nie sprawia, że użytkownik czuje się na haju, pasuje on do różnych stylów życia pacjentów. W rzeczywistości wiele leków na stworzonych do leczenia napadów koncentruje się na pomocy dzieciom chorym na epilepsję.

Medyczna marihuana jest alternatywą dla leków napadowych dla osób z epilepsją. Dowiedz się, co trzy główne badania odkryły na ten temat.

Studium przypadku nr 1: Czy CBD jest rozwiązaniem dla padaczki opornej na leczenie?

Devinsky i in. badali możliwość zastosowania CBD u pacjentów z padaczką oporną na leczenie. Chociaż wielu ludzi chce wiedzieć o wpływie marihuany na epilepsję, niewielu naukowców zbadało ją. Tak więc zespół chciał uzyskać dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności konopi indyjskich jako uzupełnienie standardowego leczenia padaczki.

W sumie 214 pacjentów w wieku od 1 do 30 lat, którzy uczestniczyli w badaniu. Każdego dnia przyjmowali dawkę CBD przez 12 tygodni, powoli osiągając najwyższą możliwą dawkę. Zespół odnotował częstotliwość napadów i skutki uboczne pacjentów.

CBD skutecznie zmniejszyła częstotliwość napadów uczestnikom badania. Liczba napadów, które pacjenci doświadczali każdego miesiąca, zmniejszyła się o medynę 36,5%. Ponadto, podczas gdy mieli medianę 30 napadów na miesiąc przed badaniem, doświadczyli średnio 16 napadów po 12 tygodniach przyjmowania CBD.

Studium przypadku nr 2: Czy CBD pomaga w leczeniu opornej na leczenie padaczki przy rygorystycznej obserwacji?

Kilka lat po poprzednim badaniu Devinsky i in. przeprowadzili podwójnie ślepe, kontrolowane badanie wpływu CBD na padaczkę oporną na leczenie. Po obiecujących swoich wcześniejszych badaniach , chcieli uzyskać dowody zebrane w jednym z najbardziej intensywnych możliwych środowisk badawczych. W szczególności miały na celu badanie padaczki u dzieci i młodych dorosłych.

Badano 120 dzieci i młodych dorosłych z zespołem Dravet, typem epilepsji. Każdy uczestnik przyjmował kanabidiol lub placebo codziennie przez 14 tygodni. Zespół Devinsky’ego odnotował częstotliwość napadów, jakość życia i skutki uboczne badanych w całym okresie badań.

Pacjenci nie tylko doświadczyli mniej drgawek podczas przyjmowania CBD – 43% pacjentów, którzy otrzymali kanabidiol, odnotowało 50% lub więcej redukcji napadów drgawkowych, a 5% osób z grupy CBD nie miało ich całkowicie. Podczas gdy pacjenci z CBD zajmowali się medianą 12 napadów w miesiącu na początku badania, na końcu doświadczyli średnio tylko sześciu.

Studium przypadku nr 3: Czy można produkować syntetyczny kanabidiol łagodzący padaczkę?

W imieniu GW Pharmaceuticals Devinsky przeprowadził badanie kliniczne leku Epidiolex, formy CBD zaprojektowanej dla rynku farmaceutycznego. Aby pomóc pacjentom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom, badacze chcieli opracować i zatwierdzić formę CBD zatwierdzoną przez FDA. Aby uzyskać zgodę FDA, muszą istnieć dowody potwierdzające skuteczność leku.

Łącznie 255 pacjentów z epilepsją w wieku od 2 do 55 lat uczestniczyło w badaniu klinicznym. Jedna trzecia z nich przyjmowała 20 mg Epidioleksu, jedna trzecia przyjmowała 10 mg Epidioleksu, a ostatnia trzecia przyjmowała placebo. Podobnie jak w poprzednich badaniach Devinsky’ego, zespół rejestrował miesięczną częstość napadów u każdego pacjenta przez cały okres próbny.

Epidiolex pracował nad zmniejszeniem częstotliwości comiesięcznych napadów padaczkowych, nie powodując poważnych skutków ubocznych. Grupa 10 mg miała medianę o 37% mniej drgawek, a grupa 20 mg miała medianę o 42% mniej drgawek. Ponadto zdecydowana większość pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane, ocenili je jako łagodne lub umiarkowane i kontynuowała przyjmowanie Epidioleksu.

Zamknij Menu
×
×

Koszyk